Kết quả tìm kiếm

 1. nguyenphuongdang

  Hóa hóa học

  1 cho cac bazo sau: Cu(OH)3,NaOH,Fe(OH)3,Ba(OH)2, Zn(OH)2. Hãy cho b những bazo nào a) td với dd HCl tạo thành dd màu xanh lam b) td với SO2 tạo thành kết tủa trắng c) td với đ MgCl2 d) làm đổi màu phenolphtalein e) bị phân hủy f) td với NaOH viết pthh
 2. nguyenphuongdang

  Hóa viết pthh

  1 cho 2 dãy chất sau -dãy 1: H2SO4 (l),HNO3 -dãy 2: NaOH,Ba(OH)2,KCl,AgNo3,CU(NO3)2, Zn,CO2,Fe2O3,Cu,Na2O3 Chất nào trg dãy 1 td đc với dãy 2. viết pthh
 3. nguyenphuongdang

  Hóa Thảo luận

  1 Tính khối lượng các chất thu được trong trường hợp sau: sục 560 cm3 khí CO2 (đktc) vào 2000 ml đ Ca(OH)2 0.01M 2 cho hỗn hợp gồm BaO,Fe2O3 và Al2O3. hòa tan A trong lượng nước dư đc dd D và phần ko tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. cho lượng khí CO dư qua B.nung nóng đc chất...
 4. nguyenphuongdang

  Hóa tách hỗn hợp

  1 từ hỗn hợp Al2O3, MgO,CuO. bằng phương pháp hóa học hãy tách các oxit ra khỏi nhau ( khối lượng các oxit trước và sau quá trình tách ko đổi giúp mk...
 5. nguyenphuongdang

  Hóa nhận biết

  1 bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: a) 2 chất khí SO2 và CO2 b) 2 chất rắn màu trắng CaO và P2O5 C) 3 chất rắn màu trắng PaO và MgO
 6. nguyenphuongdang

  Hóa viết phương trình phản ứng

  1 có những chất sau: H2O,KOH,NA2O,NO2,P2O5,CAO,AL2O3. Những cặp chất nào td đc với nhau, viết pthhh xảy ra. 2 cho những chất sau CAO, NA20,FE203,SO2,CO2,PAO VÀ SO3. Chất nào td đc với a) H2O tạo thành dung dich axit b) H2O tạo thành dung dịch bazo c) axit tạo thành muối và nước d) dung dịch bazo...
 7. nguyenphuongdang

  Toán bt toán 5

  Hai anh em có tất cả 40 cái kẹo. Anh ăn đi 4 cái và em được cho thêm 7 cái thì em hơn anh 5 cái kẹo. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu cái kẹo?:):):):):):)
Top Bottom