Kết quả tìm kiếm

 1. LY LÙN 999

  Văn Viết văn nghị luận

  Ni-lông và những sản phẩm của nó được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hằng ngày của con người, khi mới phát minh ra, nhiều người tiêu dùng còn coi đây là một phát minh quan trọng cho cuộc sống. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta đã biết hàng loạt tác hại lâu dài của chúng đối với sức khỏe con...
 2. LY LÙN 999

  Văn Viết văn nghị luận

  Thói quen sử dụng bao bì ni lông của mỗi con người là một việc làm gây ôn nhiễm cho Trái Đất. Như ta đã biết, bao bì no-lông có đặc tính không phân hủy pla-xtic. Cứ mỗi năm là hàng ngàn hàng triệu bao bì được sử dụng, thải rác bừa bãi. Không có người quét dọn bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản...
 3. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  giúp mình câu b với, kết quả câu a là (6; -4)
 4. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Bài 1: Gọi d1 là đồ thị hàm số y= mx-2 và d2 là đồ thị hàm số y= \frac{-1}{2}x -1 a) Với m= \frac{-1}{3} hãy xác định tọa độ giao điểm của d1 và d2 b) Xác định giá trị của m để M(-3; -3) là giao điểm của d1 và d2
 5. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Bài 1: Cho hàm số y=3x a) Vẽ đồ thị hàm số b) Điểm A thuộc đồ thị hàm số có khoảng cách tới gốc tọa độ là 2\sqrt{10}. Xác định tọa độ điểm A
 6. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Bài 2: Cho hàm số f(x) = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} a) Tìm x sao cho f(x)-f(x^{2})
 7. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Bài 1: Cho hàm số f(x) = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} a) Tìm các giá trị của x để hàm số xác định b) Tính f( 4 - 2\sqrt{3} ) và f ( a^{2} ) với a< -1 c) Tìm x nguyên để f(x) nguyên d) Tìm x sao co f(x)=f(x^{2})
 8. LY LÙN 999

  Hóa Hóa 9

  mình làm đc câu a rồi còn câu b,c thôi
 9. LY LÙN 999

  Hóa Hóa 9

  Bài 2: Cho 100g dd CuSo4 16% tác dụng với 300g dd NaOH 6% thu được dd A và m gam kết tủa a) Tính khối lượng kết tủa thu được b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd A thu được sau phản ứng c) Để trung hòa dd A cần dung bnhieu ml dd HCl 0,5M
 10. LY LÙN 999

  Hóa Hóa 9

  Bài 1: Hòa tan 18,6g hỗn hợp Na2Co3 và NaOH bằng 200g dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở đktc và dd A a) Tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng c) Tính nồng độphần trăm muối thu được sau phản ứng
 11. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  em gửi rồi ạ
 12. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  P= (\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}) : (\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\frac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}) Tìm x thỏa mãn P\sqrt{x}=6\sqrt{x}-3-\sqrt{x-4}
 13. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  giúp mình bài này đc k
 14. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Cho \frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}=6. Tìm GTLN của P biết P= \frac{1}{\sqrt{xy}}
 15. LY LÙN 999

  Toán Toan 9

  P= (\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}) : (\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\frac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}) Tìm x thỏa mãn P\sqrt{x}=6\sqrt{x}-3-\sqrt{x-4}
 16. LY LÙN 999

  Toán Toan 9

  Bài 13 rút gọn phải ra là P=\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}
 17. LY LÙN 999

  Toán Toan 9

  P=
 18. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  P rút gọn ban đầu ở câu a là P=\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}
 19. LY LÙN 999

  Toán Toan 9

  Giúp mình bài 13 câu g với ạ
 20. LY LÙN 999

  Toán Toán 9

  Giúp mình bài 12 câu e với
Top Bottom