Kết quả tìm kiếm

 1. Monkey D. Luffy

  Hóa Ôn tập kt 1 tiết hóa 10

 2. Monkey D. Luffy

  Toán Toán cực khó

  Cho A={1;3;4;7;11;18;29;47;...} Nếu tính chất đặc trưng của A Giúp mình nha mọi người
 3. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  1. NaCl+KMnO_{4}+H_{2}SO_{4}\rightarrow Na_{2}SO_{4}+K_{2}SO_{4}+MnSO_{4}+Cl_{2}+H_{2}O 2. NaNO_{3}+H_{2}SO_{4}+Cu\rightarrow Na_{2}SO_{4}+CuSO_{4}+NO+H_{2}O 3. NANO_{3}+NaOH+Zn\rightarrow Na_{2}ZnO_{2}+NH_{3}+H_{2}O 4. Fe_{x}O_{y}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})_{3}+NO+H_{2}O
 4. Monkey D. Luffy

  Toán phương trình bậc hai

  có bạn nào có một số đề về phần pt bậc hai ko cho mình xem với
 5. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  1. Fe_{x}O_{y}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})+NO+H_{2}O 2. FeS_{2}+HNO_{3}\rightarrow FE(NO_{3})_{3}+H_{2}SO_{4}+NO+H_{2}O 3. Zn+HNO_{3}\rightarrow ZN(NO_{3})_{2}+NO+N_{2}+H_{2}O sao cho \frac{n_{NO}}{n_{N_{2}}}=2
 6. Monkey D. Luffy

  Toán tính chẵn lẻ của hàm số

  1.y=4x^{20}+x^{4}-15 2.y=x(x^{2}+2\begin{vmatrix} x \end{vmatrix}) 3.y=\begin{vmatrix} x \end{vmatrix}x_{10}-x^{4}-14
 7. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  Cân bằng các pt sau a) NaCrO_{2}+Br_{2}+NaOH\rightarrow Na_{2}CrO_{4}+NaBr+H_{2}O b) FeS_{2}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})_{3}+H_{2}SO_{4}+NO_{2}+H_{2}O
 8. Monkey D. Luffy

  Hóa hóa 10 cấu hình electron

  1)Một oxit có công thức X_{2}O . Tổng số hạt p,e,n trong phân tử B là 152 , trong đó số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 48 . Biết oxi trong B là 16_{O} , Xác định X và cấu hình electron của X 2)Nguyên tử của nguyên tố X có p+e+n=54 hạt , X có 7e LNC . Vác định X 3) Có bao nhiêu...
 9. Monkey D. Luffy

  Hóa Đồng vị

  Cho nguyên tố X có 3 đồng vị là X_{1} chiếm 92,23% số nguyên tử X_{2} chiếm 4,67% và X_{3} chiếm 3,1% . Tổng số khối của 3 đồng vị là 87 . Số notron trong X_{2} nhiều hơn X_{1} là 1 hạt . Tổng kl của 200 nguyên tử X là 5621,1u a) Tìm X_{1} , X_{2} , X_{3} b) Nếu X_{1} có số notron bằng số...
 10. Monkey D. Luffy

  Toán tính toán vecto

  1) Cho ngũ giác đều ABCDE nội tiếp trong đường tròn tâm G . Tính \begin{vmatrix} GA+GB+GC+GD \end{vmatrix} 2) Tìm tập hợp các điểm M khi \begin{vmatrix} MA+MB+MC \end{vmatrix} có giá trị không đổi
 11. Monkey D. Luffy

  Toán Độ dài vecto

  Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AD và đường cao cùng bằng 2 , \widehat{B}=45^{0} . Tính độ dài các vectơ \begin{vmatrix} AD+DB \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} CB-AD+AC \end{vmatrix} , \begin{vmatrix} AB-AD-CB \end{vmatrix} AB AC ... là vecto nha
 12. Monkey D. Luffy

  Hóa toán về đồng vị

  Khối lượng nguyên tử trung bình của R là 79,91 .R có 2 đồng vị . Biết 79_{R} chiếm 54,5% . Tính số khối của đồng vị thứ hai
 13. Monkey D. Luffy

  Toán toán 10 khó

  Cho tam giác ABC có G là trọng tâm , M là trung điểm BC , K là trung điểm của AC . Gọi N là trung điểm BM , H là trung điểm của AG , BH cắt AC tại T a) Phân tích \underset{AN}{\rightarrow} theo 2 vecto \underset{AB}{\rightarrow} và \underset{AC}{\rightarrow} b) Phân tích...
 14. Monkey D. Luffy

  hạt nhân nguyên tử

  Phân tử X2O có tổng số hạt cơ bản bằng 168 hạt . Biết A = 136 và oxi có A=16 e=8 . Xác định X
 15. Monkey D. Luffy

  Toán Dạng toán biểu diễn vectơ

  1) Cho tam giác ABC có trọng tâm G . M là trung điểm BC , H là điểm đối xứng với B qua G , K là điểm đối xứng của G qua B . CM: a) 6\underset{MH}{\rightarrow}=\underset{AC}{\rightarrow}-5\underset{AB}{\rightarrow} b)...
 16. Monkey D. Luffy

  Toán vectơ

  Cho tứ giác ABCD gọi E,F,I lần lượt là trung điểm của AB ,CD , EF. CMR: a) \underset{IA}{\rightarrow}+\underset{IB}{\rightarrow}+\underset{IC}{\rightarrow}+\underset{ID}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow} b)...
 17. Monkey D. Luffy

  Hóa bài tập về phần cấu tạo nguyên tử

  Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm^{3} . Giả thiết cho rằng , trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể , phần còn lại là khe rỗng . Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là bao nhiêu ? Làm giúp mình với nha
 18. Monkey D. Luffy

  Toán sơ đồ venn

  Giải cho mình bài toán này bằng sơ đồ venn nha !!! Trường phổ thông A dạy phụ đạo 3 môn toán , văn , anh với hình thức không bắt buộc . Toàn trường có 600 hs , 400 hs học toán , 300 học sinh học tiếng anh , 300 hs học văn trong đó 50 hs vừa học toán vừ học văn , 50 hs vừa học văn vừa học anh ...
 19. Monkey D. Luffy

  Hóa Một vài bài tập củng cố

  1) Thí nghiệm nào sau đây sảy ra phản ứng và sản phẩm tạo thành kim loại ? Viết phản ứng ? a) Nhúng lá kẽm vào dung dịch đồng sunfat b) Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch chì nitrat c) Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch kẽm nitrat d) Nhúng một lá bạc vào dung dịch đồng sunfat e) Cho mẫu...
 20. Monkey D. Luffy

  Máy tính không nhận độ phân giải màn hình

  Máy nhà mình vào máy tính chọn độ phân giải là 1920x1080 không được Màn hình đen xì không hiển thị Các bạn có cách nào không
Top Bottom