Kết quả tìm kiếm

 1. lovely12345678

  toán 10

  trong mp oxy cho a(0;9), b(9;0), c(3;0) tìm tọa độ điểm m thuộc đường thẳng x-2y-1=0 sao cho diện tích tam giác abm=15
 2. lovely12345678

  toán 10

  giải thêm bài này nữa nhé cm sin^4x-cos^4x+cos^2x/2(1-cosx) =cos^2(x/2)
 3. lovely12345678

  toán 10

  chứng minh sinxsin(60-x)sin(60+x)=1/4sin 3x
 4. lovely12345678

  Toán Tìm Min

  Cho x,y dương và x+y=\frac{5}{4} Tìm gtnn của p=\frac{4}{x}+\frac{1}{4y}
 5. lovely12345678

  Toán Toán 10

  Rút gọn bt : sin^{2}x.tanx+cos^{2}x.cotx+2sinx.cosx
 6. lovely12345678

  Vật lí Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí

  các bạn giải luôn giùm vs
 7. lovely12345678

  Hóa hóa 10

  hòa tan hết 6,84 g mg và al (tỉ lệ 5:4) trong h2so4 loãng (dùng dư 10% so với lượng phản ứng ) thu được dung dịch A . cho 373 ml ba(oh)2 1M vào dung dịch A thu được bao nhiêu g kết tủa? A.102,639 B.101,079 C.101,79 D.102,69
 8. lovely12345678

  Hóa Bài tập nhận biết

  bạn cầm nắm rõ tính chất và điểm khác biệt giữa các chất
 9. lovely12345678

  toán 10 khó

  mình thấy bài bạn có gì đó sai sai
 10. lovely12345678

  toán 10 khó

  trình bày luôn đi bạn
 11. lovely12345678

  toán 10 khó

  đáp án là bằng a nhưng mình k biết cách làm
 12. lovely12345678

  toán 10 khó

  giúp tớ với!!!!!!!!! biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
 13. lovely12345678

  toán 10 khó

  giúp tớ với!!!!!!!!! biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
Top Bottom