Kết quả tìm kiếm

  1. pham56100@gmail.com

    Toán Bài toán về xác suất gây tranh cãi

    Đúng rồi mà bạn nếu lấy ra 2 bạn ngồi cạnh nhau thì sẽ có chỉnh hợp 10A2 mà lại có 10 chỗ ngồi sẽ có 10! cách vậy xác xuất là P=10A2:10!
  2. pham56100@gmail.com

    Bài toán 11 tổ hợp

    Các bạn ơi bài cho mình bài này với: Tính tổng các số được lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 các bạn giải hộ mình với mình cảm ơn nhiều ạ
Top Bottom