Kết quả tìm kiếm

 1. Lý Phước Cường

  Vật lí Dòng diện xoay chiều- Cần giúp đỡ

  1) Đặt hiệu điện thế 120căn2 cos(100pi t) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30 và tụ điện có điện dung C= 10^3/4pi (microhenry) mắc nối tiếp. Biểu thức hiệu điện thế ở hai bán tụ điện là: 2)Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R=80, độ tự cảm L=0,636 H nối tiếp với tụ...
 2. Lý Phước Cường

  Hóa Bt amin

  1) Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no thu được Co2, hơi nước và N2; trong đó CO2 chiếm 1/3 thể tích hỗm hợp sản phẩm. Tìm công thức của amin A.CH5N B.C2H7N C.C3H9N D.C4H11N 2) Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin đơn chức B bằng một lượng không khí vừa đủ(chứa 20% oxi, 80%...
 3. Lý Phước Cường

  Vật lí Bài tập dao động

  1) a. Con lắc lò xo gồm một lo xo có độ cứng k, hòn bi có khối lượng m. Cho con lắc dao động với biên độ A=10cm, người ta thấy tỉ số giữa lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo tác dụng lên vật là 7/3. g= 10 m/s^2. Chu kì dao động của con lắc lò xo là: A.1s B.1,5s C.2s...
 4. Lý Phước Cường

  Hóa Cần giúp bt lipit

  1) Để xà phòng hoá 120 kg chất béo có chỉ số axit = 7 cần dùng 12.12 kg NaOH. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dd được p gam xà phòng ( chứa 85% muối). Giá trị của p? 2) Chỉ số xà phòng hoá của một mẫu chất béo( có chĩ số axit = 8) chứa tristearin có lẫn một ít axit stearic là? Giúp mình...
 5. Lý Phước Cường

  Hóa [Hoá 12] Bài tập Este. giúp mình với

  1) Hợp chất X (C,H,O) chứa vòng benzen. Cho 17.25g X vào 225ml dd NaOH 2M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản hoàn toàn, thu được dd Y. Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 17.25g X cần vừa đủ 19.6 lít Oxi(đktc), thu được 38,5g gam CO2. Biết X có CTPT...
 6. Lý Phước Cường

  Hóa [Hoá 12] Bài tập Este

  bài 2 có M=100 thì làm sao suy ra đc là C5H8O2 ạ?
 7. Lý Phước Cường

  Hóa [Hoá 12] Bài tập Este

  1) Khử một este X no, đơn chức, mạch hở bằng LiAlH4, thu được một ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần 2,4m gam oxi. Đốt cháy m gam X thu được tổng khối lượng Co2 và H2O là 52,08 gam. Nếu cho toàn bộ lượng Co2 và H2O này vào 500ml Ba(OH)2 1M thì lượng kết tủa tạo thành là? 2) Đốt...
 8. Lý Phước Cường

  Hóa [Hoá 12] Bài tập Este - Cần giúp đỡ

  1) Đốt cháy hoàn toàn 11 gam một este đơn chức, no (X) thu được 22 gam Co2. Mặt khác cho 2.64 gam X tác dụng với lượng dư dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng được 1.38 gam chất hữu cơ Y. Xác định CTCT của X? 2) Cho 7.8 gam axit axetic tác dụng với một ancol đơn chức no mạch hở (A), thu được 7.956...
Top Bottom