Kết quả tìm kiếm

  1. tieubanggiai921

    Địa Đề cương ôn tập Địa ( lớp 8 )

    1.Đặc điểm sông ngòi - Sông ngòi Châu á phát triển và có nhiều giá trị hệ thống lớn - Sông ngòi phân bố không đều,chế độ nước phức tạp: + Bắc Á: * mạng lưới sông ngòi dày chảy từ nam lên bắc * Mùa đông nước sông đóng băng *mùa xuân băng tan và hình thành lũ băng + Đông á,đông nam á,nam á: * Chế...
Top Bottom