Kết quả tìm kiếm

 1. Giản Dao

  Ngoại ngữ Điền vào chỗ trống

  1. I have always admired my father for all the work he does. LOOKED I have always _____________ my father for all the work he does. 2. “Do you realize how late it is?” Bob asked his wife. IF Bob asked his wife ____________ it was. 3. Matt seems to be naturally good at...
 2. Giản Dao

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  giúp mk đi ạJFBQ00153070115BJFBQ00155070130AJFBQ00171070307AJFBQ00153070115B
 3. Giản Dao

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  Giúp mình đi ạ, gấp lắm!!
 4. Giản Dao

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  Cho dd chứa 0,15 mol NaF và 0,1 mol FeCl2 phản ứng với AgNO3 dư thu được m g kết tủa. Tính m
 5. Giản Dao

  Hóa Hóa 9

  Cho 13,5g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg vào bình chứa oxi đốt nóng. Sau pứ thu dduojc 20,3 hh rắn Y. Cho lượng Y tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 loãng 0,2M thu được 0,175mol H2 và ddZ. a) V H2SO4? b) Co cận dd Z được m g muối khan. Tính m?
 6. Giản Dao

  Hóa Hóa 9

  Cho mình hỏi Na2CO3 + NaHCO3 là sao ạ?! Sẵn tiện nhận biết giúp mình: Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 + NaHCO3
 7. Giản Dao

  Hóa Hóa 9: muối nhôm tác dụng với dd bazo

  Cho từ từ V lít dd gồm NaOH 1M và KOH 1M vào dd chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 vừa đủ thu đc 15,6 g kết tủa. TÍnh V.
 8. Giản Dao

  Toán Tìm GTNN

  Tìm GTNN của (căn x -1) ^2
 9. Giản Dao

  Toán Rút gọn + Tìm điều kiện

  $B=\dfrac{x-\sqrt x}{x-\sqrt{4x}}+\dfrac{x-9}{2x-\sqrt{25x}-3}-\dfrac{6x-7}{2x-\sqrt{9x}-2}$ Tìm đk đề B có nghĩa + rút gọn.
 10. Giản Dao

  Hóa KẾT TỦA

  Nhỏ từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M. a) Tìm giá trị V để kết tủa tan hết b) Tìm giá trị V để thu được kết tủa lớn nhất c) Tìm giá trị V để thu được kl kết tủa là 15,6g
 11. Giản Dao

  Hóa Trao đổi đề thi

  Là thi cấp trường để vào đội tuyển í ạ ==)))) Năm ngoái em thi có giải cao thành phố nên lần khảo sát này hơi căng thẳng
 12. Giản Dao

  Hóa Trao đổi đề thi

  Chả là em sắp thi HSG Hóa 9 cấp trường rồi ạ, mà học mới được 1 bài trên trường nên kiến thức chủ yếu ở lớp 8 hay sao ạ?! Giờ em không biết nên ôn cái gì =)))) Hoang mang lắm ạ!! Ai cho em lời khuyên và ai có link các bài giải hay bài toán hay thì cho em xin ạ! Cảm ơn mọi người nhiều!
 13. Giản Dao

  Toán Đường tròn

  Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn đường kính AB cắt các cạnh AC, BC lần lượt tại D,E. Gọi H là giao điểm của AE và BD a)CMR: 4 điểm C,D, H,E cũng thuộc 1 đường tròn b) CH vuông góc với AH c) AH.AE+ BH.BD=AB^2
 14. Giản Dao

  Toán [Toán 9] Đường tròn

  Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R). Vẽ hai tiếp tuyến AB,AC với đường tròn (O). Vẽ đường kính CD của đường tròn. Gọi E là giao điểm của AD và đường tròn (O), H là giao điểm của OA và BC. CMR: AE.AD=AH.AO b) CMR: góc AHE = góc OED :r2:r20:r3:r30:r4:r40
 15. Giản Dao

  Toán [TOÁN 9] Bài tập hình học

  1) Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC. Vẽ 2 tiếp tuyến Bx, Cy của (O). Gọi A là điểm trên nửa đường tròn sao cho AB < AC. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt Bx, Cy tại M, N. a) Chứng minh MN = BM + CN. b) Chứng minh OM ⊥ AB và OM // AC. c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. CM...
 16. Giản Dao

  Toán [Toán 9] Hàm số

  Tìm giá trị của m để đồ thị ham số y=-mx + m^2 -1 (m#0) cắt trục tung tại điểm có tung độ là m.
 17. Giản Dao

  Toán [TOÁN 9] Bài tập hình học

  Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn O đường kính AH. Cmr: a) Điểm E thuộc (O) b) DE là tiếp tuyến của (O)
 18. Giản Dao

  Hóa Giải dùm mình

  Hợp chất A tạo bởi ion M 2+ và ion X2- 2 (2 là số ở dưới nhé). Tổng số hạt p,e,n :241, tống số hạt mang điện > không mang điện: 47. Tống số hạt mang điện của ion M 2+ > của X2- 2 : 76. Tìm pX, pM
 19. Giản Dao

  Toán [Lớp 9] Bài tập

  Cho hàm số y= (3k-2)x +5-k (d1) Tìm k để đường thẳng (d1) song song với đường thẳng y=k^2x + k +3 song song vs nhau
 20. Giản Dao

  Toán [Lớp 9] Đại số

  cái mẫu không phải là căn (x-3) đâu bạn mà chỉ có căn x -3 thôi
Top Bottom