Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hóa 11 bt Cacboxylic

    Để trung hòa 0,58g một axit cacboxylic X cần dùng 100ml dd KOH 0,1M. Biết Mx<150 . CTCT của X là: A. C2H5COOH B. C2H2COOH C. CH2(COOH)2 D. CH3COOH
  2. T

    Hóa hữu cơ 9 ........Giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đầu tiên ta phải xem thử trong X có nguyên tố O không. Gọi số mol X là x => Số mol của oxi trong X là x Theo ĐLBT oxi: x+nO/(O2)=nO/(CO2)+nO/(H2O) => x+2nO2=2nCO2+nH2O =>x=0 => X không có nguyên tố O Vậy CT của X chỉ gồm C và H Tỉ lệ các nguyên tố trong X nC:nH= nCO2: 2nH2O =0,2:0,2 => CTPT đơn...
Top Bottom