Kết quả tìm kiếm

 1. duc2003hcm

  Ngoại ngữ dịch nghĩa

  Lovely (adj) nghĩa là đáng yêu .
 2. duc2003hcm

  Ngoại ngữ dịch nghĩa

  Serious là 1 tính từ (Adj) : Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị a serious young person một thanh niên đứng đắn to have a serious look có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị this is a serious matter đây là một vấn đề quan trọng serious illness bệnh nặng, bệnh trầm trọng serious defeat sự thất bại...
 3. duc2003hcm

  Văn [Lớp 9] Đóng vai người lính lái xe kể lại chiến trường Trường Sơn

  Cho em xin dàn ý hoặc bài văn mẫu về bài : Dàn ý hoặc bài văn mẫu : Đóng vai người lính lái xe kể lại chiến trường Trường Sơn đầy ác liệt trong bài Tiểu Đội Xe Không Kính.
Top Bottom