Kết quả tìm kiếm

 1. Roy Wang

  Sinh [Sinh 12] Lai thuần chủng

  Bạn làm cách nào thế?
 2. Roy Wang

  Sinh [Sinh 12] Lai thuần chủng

  câu này đáp án là D nhưng chị không biết cách giải:r3
 3. Roy Wang

  Sinh [Sinh 12] Lai thuần chủng

  Giải giúp em bài này ạ! Ở một loài động vật, khi bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình lông trắng lai với nhau thu được F1 có tỉ lệ KH: 1 đực trắng: 1 cái đen. Cho F1 giao phối bới nhau thu được tỉ lệ KH gồm 16 đực đen: 384 đực trắng: 184 cái đen: 216 cái trắng. Trong kết luận sau đây, kết luận nào...
 4. Roy Wang

  Hóa Hóa học

  Em cám ơn ạ
 5. Roy Wang

  Hóa Hóa học

  Em cám ạ
 6. Roy Wang

  Sinh [Sinh 12] Sinh học

  Giải giúp em bài này ạ! Ở một loài động vật, khi bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình lông trắng lai với nhau thu được F1 có tỉ lệ KH: 1 đực trắng: 1 cái đen. Cho F1 giao phối bới nhau thu được tỉ lệ KH gồm 16 đực đen: 384 đực trắng: 184 cái đen: 216 cái trắng. Trong kết luận sau đây, kết luận nào...
 7. Roy Wang

  Hóa Hóa học

  Giải giúp em bài này với ạ: X + NaOH (đk: nhiệt độ) -> HCOONa + CH3CHO + Y Y + H2SO4 -> Z + Na2SO4 Z + H2SO4 (đk: nhiệt độ) -> CH2=CH-COOH + H2O Số công thức cấu tạo của X phù hợp sơ đồ trên là: A.1 B.2 C.3 D.4
 8. Roy Wang

  Vui vẻ

  Vui vẻ
Top Bottom