Kết quả tìm kiếm

  1. C

    giúp mình với mình đang cần gấp

    cho chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cách bên bằng 2a a) tính d(S,(ABCD)) b) Tính d(AB, (SCD)) :):):):p:p
  2. C

    Văn [VĂN 11] Nghị luận xã hội

    suy nghĩ của em về văn hóa học đường tại trường em dàn ý với mở bài nhé.;):(:)
Top Bottom