Kết quả tìm kiếm

 1. Amai_not_found

  Toán 12 Tính thể tích khối hộp

  Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông đường chéo AC= 8cm , cạnh A'C =10cm .Tính thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D?
 2. Amai_not_found

  Toán 12 Tính thể tích của khối đa diện

  Cho hình lăng trụ ABC. A'B'C' có đáy là một tam giác đều cạnh a. Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30 độ . Hình chiếu của đỉnh A' trên mặt phẳng đáy (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC. Tính thể tích khối đa diện ABA'B'C' ?
 3. Amai_not_found

  Toán 12 Thể tích khối lăng trụ

  Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh dài 20cm. Hình chiếu của A' xuống mặt đáy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy một góc 45 độ . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là? A. 1000 căn3 m^3 B. 2000m^3 C. 2000 căn3 m^3 D. 1000 m^3
Top Bottom