Kết quả tìm kiếm

 1. Kevin Nguyễn

  Vật lí Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch điện

  Một mạch xoay chiều RLC không phân nhánh co R=100\Omega; C=1/2\pi *10^(-4)F, L = \frac{3}{\pi} H.Cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2cos100\pi t(A).Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch điện(Đ/s: u=200\sqrt{2} cos(100\pi t + \pi /4) V
 2. Kevin Nguyễn

  x1+x2 bằng bao nhiêu?

  Cho bất phương trình (\sqrt{10}+3)^{\frac{x-5}{x-1}}\leq \sqrt{10}-3)^{\frac{x+1}{x+5}}.Gọi x1,x2 lần luot5 là nghiệm nguyên lớn nhất và nhỏ nhất của bất phương trình.Khi đó x1+x2 bằng bn?(Đ/s:-1)
 3. Kevin Nguyễn

  Toán Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của hàm số song song với đường thẳng nào?

  Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của hàm số y=\frac{x^{2}-3x+1}{x+1} song song voi đường thẳng nào? A.3x+2y-5=0 B.-2x + y - 5 = 0 C. x + 3y - 4 = 0 D. x -4y -3 =0
 4. Kevin Nguyễn

  Tìm tất cả các giá trị cua tham số m để đồ thị hàm số có các điểm cực trị đối xứng nhau qua dt

  Tìm tất cả các giá trị cua tham số m để đồ thị hàm số y=xx^{3}-3mx^{2} + 4m^{3} có các điểm cực đại và các điểm cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng (d)y=x. mình đang thắc mắc tại sao đáp án bắt phải tìm trung điểm của 2 điểm đó và khúc I\epsilon d thì sao 2m^{3}=m ? mấy bạn giải thích giùm mình
 5. Kevin Nguyễn

  Công thức phân tử của amino axit

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất A (chứa các nguyên tố C,H,O,N) thu được hỗn hợp B gồm Co2, hơi H2O và N2 có tỷ khối so với H2 la 13,75. Cho B qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn dư thì thấy tỉ lệ tăng khối lượng của bình 2 so với bình 1 là 1.3968. Số mol O2 cần dùng bằng 1 nửa tổng số mol...
Top Bottom