Kết quả tìm kiếm

 1. cauuttapiu

  Toán 12 Thể Tích Khối Chóp

  chỗ nào không hiểu thì bạn hỏi nha chữ mình hơi xấu
 2. cauuttapiu

  Toán 6 Nguyen ly Dirichlet

  trong 1 mã vùng có số thuê bao là A=8*9*9*9*9*9=472392 số thuê bao số mã vùng ít nhất để đảm bảo cho 84 triệu máy điện thoại mỗi máy 1 số thuê bao là \dfrac{84000000}{472392}=177,82 vậy cần ít nhất 178 mã vùng để ...
 3. cauuttapiu

  Toán 8 Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức

  có tính chất |a|+|b|\geq |a+b| nên A \geq | x^2-x+1+x^2+x-2|=|2x^2-1|\geq0 dấu bằng xảy ra khi x=\pm \dfrac{\sqrt{2}}{2} thay x vừa nhận được vào A ta được (3-\sqrt{2}) khi x=\dfrac{\sqrt{2}}{2} và A= (3+\sqrt{2}) khi x=\dfrac{-\sqrt{2}}{2} vậy min A = (3-\sqrt{2}) khi x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}
 4. cauuttapiu

  Toán 10 [SGK Mới] Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ $0^o$ đến $180^o$

  a, (2\sin30^\circ-\cos 45^\circ +3\tan 30^\circ)(\cos 180^\circ-\cot60^\circ) =(2.\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2}+3.\dfrac{\sqrt{3}}{3})(-1-\dfrac{\sqrt{3}}{3})=(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\sqrt{3})(-1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}) =\dfrac{-12+3\sqrt{2}-8\sqrt{3}+\sqrt{6}}{6} b, có...
 5. cauuttapiu

  Toán 11 Giải PT lượng giác

  câu 1 đây nha câu 2 bạn làm tương tự nha nhưng đáp án ra số xấu nha mình nghĩ là câu 2 thay 3 bằng 2 thì mới đẹp được
 6. cauuttapiu

  Toán 11 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

  SA bằng 6a nha bạn 2 căn 3 kia là của AB mình viết lộn Thông cảm nha hì
 7. cauuttapiu

  Toán 9 luyện tập căn bậc 2

  \dfrac{-2}{3} bằng \dfrac{-4}{6} mà bạn mình quy đồng tử lên thôi
 8. cauuttapiu

  Toán 9 luyện tập căn bậc 2

  a,(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}- \dfrac{\sqrt{x}+2}{x-4}):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}=\dfrac{-4}{x-4}.(\sqrt{x}-2)=\dfrac{-4}{\sqrt{x}+2}( đpcm) b, A=\dfrac{-2}{3}=\dfrac{-4}{6} \Leftrightarrow \sqrt{x} +2=6\Leftrightarrow x=16 c, A>-1 => -4>-(\sqrt{x} +2) =>4< \sqrt{x} +2=>x>4 tương tự...
 9. cauuttapiu

  Toán 11 tính thể tích khối chóp

  mình không biết có đúng hay không nhưng mà mình không làm theo hướng dẫn đặt I là trung điểm của BC nối AI, AI vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao vừa là đường phân giác trong \DeltaABC . Nối SI từ A kẻ vuông góc đến SI cắt SI tại E \RightarrowAE là khoảng cách từ A đến mp (SBC) ( chứng...
 10. cauuttapiu

  Toán 12 Khảo sát đồ thị

  không quan trọng nó là hàm bậc mấy đâu chỉ cần biết nó lồi lõm lớn nhất thì là fx rồi đạo hàm sẽ giảm xuống. Còn cái nghiệm kia bạn bảo thì nó chỉ là th f''=0 là cực trị của f' ; f'=0 là cực trị của f chứ k hẳn là đỉnh vì nó còn chỗ lõm xuống nữa
 11. cauuttapiu

  Toán 12 Khảo sát đồ thị

  kiểu hàm có nhiều cực trị nhất là hàm fx đạo hàm thì sẽ làm giảm xuống cứ như thế đến khi fx=0 không có cực trj
 12. cauuttapiu

  Toán 12 Khảo sát đồ thị

  không bạn chương trình chỉ thế thôi còn nhìn hình là suy ra được á
 13. cauuttapiu

  Toán 12 Khảo sát đồ thị

  hình không được rõ lắm bạn ơi nhưng mà mình hướng dẫn f(x) là hàm bậc 4 đồ thị có tối đa 3 điểm cực trị nên bạn tìm đường cong nào có 3 chỗ lỗi lõm ý tiếp hàm f'(x) là hàm bậc 3 có tối đa 2 cực trị bạn cũng tìm đường cong nào có 2 chỗ lồi lõm còn hàm f''(x) là cái còn lại
 14. cauuttapiu

  Toán 11 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

  a, Có SA\perp(ABC) \RightarrowSA\perpAB\Rightarrow\DeltaSAB vuông tại A vậy SA là khoảng cách từ S đến (ABC) ta có trong \DeltaSAB vuông tại A : \tan(SBA)= \dfrac{SA}{AB} \Rightarrow SA=2\sqrt{3}a b,Từ A kẻ vuông góc đến BC ta được điểm H , nối SH , từ A ta lại kẻ AG vuông góc với SH thì AG là...
 15. cauuttapiu

  Toán 11 Xác suất

  không gian mẫu \Omega={(a,b)|1\lea,b\le6} trong đó a là số chấm trên con đỏ, b là số chấm trên con xanh. Như vậy không gian mẫu \Omega có 36 phần tử Ta có A={(6,b)|1\leb\le6} do đó N(A)= 6 vậy P(A) =\dfrac {N(A)}{N(\Omega)}=\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}
 16. cauuttapiu

  Toán 12 Min Max

  Đặt t=2\sin(\dfrac{x}{2}).\cos(\dfrac{x}{2}) + 3 t=\sin{x} + 3 \Rightarrow2\leqt\leq4 Trên đồ thị ta thấy y=f(t) ở đoạn [2;4] thì max f(t)=5=M min f(t)=1=m( tính trên đoạn x từ 2 đến 4) M+m= 5+1=6 \Rightarrow đáp án A (lần đầu mình gõ code nên thông cảm nha)
 17. cauuttapiu

  Toán Ứng tuyển BQT box Toán năm 2022

  Tôi cam kết sẽ cân đối thời gian để việc tham gia BQT không ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và cuộc sống. Tôi cam kết đã suy nghĩ rất kỹ trước khi ứng tuyển và không kèm theo mục đích vụ lợi nào khác. Tôi chấp nhận chịu hình phạt 20 điểm cảnh cáo nếu thiếu nghiêm túc trong việc đăng ký ứng...
Top Bottom