Kết quả tìm kiếm

 1. Yorn SWAT

  Toán 10 Tập hợp

  A là tập hợp mọi số nguyên không âm có lũy thừa bậc 3 là 1 số lẻ không chia hết cho 3, B là tập các số nguyên không âm có bình phương trừ 1 chia hết cho 24. A và B có bằng nhau hay là tập con của nhau không ? Giúp em với ạ
 2. Yorn SWAT

  Vật lí 12 dao động tắt dần

  Giúp mình bài này với
 3. Yorn SWAT

  Vật lí 12 Hai vật khi gặp nhau lần thứ 2022

  Giải giúp em câu 29 chi tiết với ạ @Xuân Hiếu hust @Tên để làm gì
 4. Yorn SWAT

  Vật lí 12 Tính chu kì phóng xạ

  @Xuân Hiếu hust @Tên để làm gì giúp em với ạ.
 5. Yorn SWAT

  Toán 12 Có bao nhiêu giá trị nguyên của m

  Cho phương trình \log _{3}(\sqrt{m x})=\log _{3}(x+3) với m là tham số. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m \in(-12 ; 40) để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt? A. 40 . B. 28 . C. 27 . D. 39 . Cho em hỏi sao em làm bài này xét \Delta ra x \epsilon (-3; 0) \cup (12;40) thì...
 6. Yorn SWAT

  Toán 12 Tìm điều kiện của m

  Cho hàm đa thức bậc bốn y = f(x) có đồ thị f'(x) như hình vẽ bên dưới . Bất phương trình \log_2\left[f(x) + m\right] + 2f(x) + 2(m-1) > 0 có nghiệm x \in \left(-\dfrac{1}2 ; 2 \right) Giúp em câu này với ạ @Cáp Ngọc Bảo Phương @vangiang124
Top Bottom