Kết quả tìm kiếm

 1. W

  Hóa hóa 11 bảo toàn điện tích

  Ta có: 0,2.2 = 0,08.1+x+y => x+y = 0,32 (*) Khi cô cạn, rồi nung thì xảy ra quá trình: 2HCO3 - -> CO3 2- + CO2 + H2O x...............x/2 CO3 2- -> CO2 + O2- x/2......................x/2 NO3 - ->NO2 - + 1/2O2 y...........y Khối lượng chất rắn Y: mY = mCa2 + mO2- + mCl- + mNO2- =16,44g <=>...
 2. W

  Hóa Giải thích một số hiện tượng Hóa Học

  1, Để pha loãng axit H2So4 đặc ta cần làm gì ? Vì sao- cho từ từ vào nước 2, Giải thích hiện tượng * Một nồi nhôm mới mua về sáng lấp lánh , chỉ cần dùng nấu nước sôi , bên trong nồi nhôm chỗ có nước biến thành màu đen * Al(OH)3->Al2O3 3, Loại đá nào có thể ăn ? đá H2O, BaSO4 trong bữa ăn bari...
 3. W

  Hóa Lớp 9

  Bài 3 chia 2 trường hợp 1- Ca(OH)2 dư -> Cu, V=1,12 2- CO2 dư ->Fe, V=2,688
 4. W

  Độ ko no ứng dụng trong p/ư cháy.

  m CaCO3=10g m bình tăng = mCO2+mH2O-m kết tủa=5,3 bạn tự tính được nCO2 nCO2/0,01= đáp án
 5. W

  Hóa Một số bài bài toán Hóa hay

  nNH3 = 0.5 nH2=x,nN2 = y x +y = 0.5 2x + 28y = 8*2 -17*0.5 => x=y=0.25 %NH3 = 50% %N2=%H2 = 25%
 6. W

  Hóa Điều chế O2

  3 _______________________________
 7. W

  Thử tài Tiếng Anh

  yacht
 8. W

  Ngoại ngữ Tiếng anh 7

  1. A. Few B. New C. Sew D. Nephew 2. A. Closed B. Practised C. Asked D. Stopped 3. A. Gift B. My C. Arrive D. Tired 4. A. Tables B. Noses C. Boxes D. Changes 5. A. Son B. Suger C. Soup D. Sing
 9. W

  Hóa Danh pháp của hidrocacbon

  + iso- biểu thị 1 nhánh CH3 gắn với C thứ 2 trong mạch Vd (CH3)2-CH2-CH3 iso-butan (CH3)2-CH2-CH2-CH3 iso-pentan + neo- biểu thị 2 nhánh CH3 gắn với C thứ 2 trong mạch Vd (CH3)4-C neo-pentan + vinyl - CH2=CH- + sec- xuất phát từ Tiếng Anh secondary (bậc 2) + tert- xuất phát từ Tiếng Anh...
 10. W

  thế em tên gì hcoj lớp mấy học sinh trường nào >

  thế em tên gì hcoj lớp mấy học sinh trường nào >
 11. W

  mà anh có quen em không trông em lạ lắm em pm như kiểu chúng ta quen nhau lâu r ý

  mà anh có quen em không trông em lạ lắm em pm như kiểu chúng ta quen nhau lâu r ý
 12. W

  không a chả làm gì cả

  không a chả làm gì cả
 13. W

  vì hồi đó anh thích làm Smod cơ :v

  vì hồi đó anh thích làm Smod cơ :v
 14. W

  hồi đó chức trưởng nhóm cho anh cũng không muốn :v

  hồi đó chức trưởng nhóm cho anh cũng không muốn :v
 15. W

  ô anh cứ không được làm mod là không được vào box ẩn chém gió nhỉ chán như gián

  ô anh cứ không được làm mod là không được vào box ẩn chém gió nhỉ chán như gián
 16. W

  anh thi văn vẽ vẽ

  anh thi văn vẽ vẽ
 17. W

  Bảo toàn mol liên kết pi

  Tính chất cơ bản của hiđrocabon không no là tham gia phản cộng để phá vỡ liên kết pi. Đối với hiđrocacbon mạch hở số liên kết π được tính theo công thức CxHy: Số liên kết π = Đối với mạch vòng thì 1π = 1 vòng Ta xem số mol liên kết π được tính bằng = số mol phân tử số liên kết π VD: Có a...
 18. W

  thì 5 môn 1 điểm mỗi môn 0,2 đúng quy định bộ GD còn gì

  thì 5 môn 1 điểm mỗi môn 0,2 đúng quy định bộ GD còn gì
 19. W

  anh thi được 1 =.=

  anh thi được 1 =.=
 20. W

  đúng :v

  đúng :v
Top Bottom