Kết quả tìm kiếm

  1. 0986989044

    Toán 6 tìm x thuộc Z.

    các bạn giúp mình làm bài này nhé: a) x^2 - 4x + 7 chia hết cho x - 2 b) x^2 - 4 chia hết cho x + 2 Ngoài ra, các bạn tham khảo kiến thức tại topic này nha Tổng hợp kiến thức toán 6 Chuyên đề số nguyên
Top Bottom