Kết quả tìm kiếm

  1. T

    hidrocacbon không no(BÀI TẬP VỀ ANKAĐIEN -TECPEN - ANKIN )

    Theo mình, thì câu 9 phải C, 4sp chứ :)) câu 10 theo mình là 7 sp cộng :))
Top Bottom