Kết quả tìm kiếm

 1. lạc chỉ

  Toán Tìm m để hàm số không có tiệm cận đứng

  Tìm m để đồ thị hàm số y = x-m/2x+1 không có tiệm cận đứng là: A m=-1/2 B m=2 C m=-2 D m=1/2
 2. lạc chỉ

  Hóa ancol phản ứng với kim loại kiềm Na,K

  cho 826,367 gam 1 ancol no mach hở Z pứ hoàn toàn với Na dư thu được 27,094 gam h2. Biết phân từ khối của Z nhỏ hơn 125 đvc. vậy Z là:
 3. lạc chỉ

  cho 28ghh A gồm metanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được 47.8ghh muối...

  cho 28ghh A gồm metanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được 47.8ghh muối và V lít h2. Vậy giá trị V: các bạn giúp mình với nhé! thanks
Top Bottom