Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Minh Chiêm578

  Hóa 11 Ôn tập giữa HK 2

  Cho 28,0 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). a) Viết các pt hóa học xảy ra b) Tính thành phần % KL của mỗi chất trong A giúp em mới ạ em cảm ơn ❤
 2. Trần Minh Chiêm578

  Chiêm 206

  Chiêm 206
 3. Trần Minh Chiêm578

  vâng

  vâng
 4. Trần Minh Chiêm578

  hi:Chicken9

  hi:Chicken9
Top Bottom