Kết quả tìm kiếm

 1. J

  Sử 12 Điểm sáng tạo trong cương lĩnh do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

  Cho minh hỏi những điểm sáng tạo trong cương lĩnh do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
 2. J

  Vật lí giao thoa sóng

  giáo viên của em giao bài tập về nhà bảo chứng minh
 3. J

  Vật lí giao thoa sóng

  chứng minh khoảng cách giữa hai vân cực đại và cực tiểu bằng nhau
 4. J

  Văn đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

  phân tích hình ảnh đất nước trong tổng hòa các mối quan hệ chiều dài lịch sử chiều rộng không gian địa lí chiều sâu của văn hóa giúp mình với
 5. J

  Ngoại ngữ speaking

  talk about the differences between the school system in vietnam and in england yêu cầu so sanh 8 điểm khác nhau giúp mình với
 6. J

  Ngoại ngữ tiếng anh 12

  Where ,when ,how can you meaning of whistling and hand clapping
 7. J

  Toán giải tích 12

  Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số y = x^{4} -2x^{2}- m -2017 cắt trục hoành tại đúng 3 điểm phân biệt
 8. J

  Toán lớp 12 đồ thị hàm số

  Gọi S là tập hợp các số thực của m sao cho đồ thị hàm số y=1/3x^{3}-mx^{2} +( m^{2}-1)x có hai điểm cực trị A và B sao cho A B nằm khác phía và cách đều đường thẳng y=5x-9
 9. J

  hình 12

  Cho mặt cầu tâm o bán kính r . Xét mp (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C) hình nón (N) có đỉnh nằm trên mặt cầu , có đáy là đường tròn 9C) và đường cao là h (h>r) .Tích thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có thể tích lớn nhất
 10. J

  Toán hình 12

  cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a AA'=2a và tạo với mặt phẳng đáy góc 60 .Tính thể tích A'BCC'B'
 11. J

  Toán hình học 11

  cho mình hỏi thêm cách tính KH làm sao
 12. J

  Toán hình học 11

  cho hình chóp tam giácđều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a a. tính góc giữa mặt bên và đáy b.tính khoảng cách giữa hai đường thẳng sa và bc
 13. J

  hình học

  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông với đáy góc tạp bởi SC và đáy bằng 30 độ a. xđ và tính góc mp SCD với ABCD b,Tính khoảng cách giữa BD và SC
 14. J

  Toán đại số

  tìm m để hàm số f(x)= m bình nhân x bình + 5 khi x>-1 (2m+10x+6 khi x\leq-1 liên tục tại x=-1
 15. J

  Toán Lớp 11 hình học

  cho hình chóp S.ABCD có SA vuông với mặt phẳng ABCD , ABCD là hình vuông tâm o cạnh bằng a, SA=(a căn 2)/2 a. Xác định góc giữa SBD và ABCD b.Xác định và tính khoảng cách giữa AD và SB
 16. J

  Sinh [Sinh 11] Sinh sản hữu tính ở động vật

  cho mình hỏi câu : này so sánh để phân biệt đẻ trứng, đẻ trứng thai, đẻ con
 17. J

  Sử 11 [Sử 11] việt nam trước cuộc khai thác thuộc địa của pháp

  ai giúp mình câu trên đi mình gần đến ngày thi sử rồi
 18. J

  Sử 11 [Sử 11] việt nam trước cuộc khai thác thuộc địa của pháp

  cho mình hỏi thêm những trận đánh tiêu biêu ở các mặt trận trong chiến tranh thế giới thứ 2
 19. J

  Sử 11 [Sử 11] việt nam trước cuộc khai thác thuộc địa của pháp

  nền kinh tế và xã hội việt nam như thế nào trước cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của pháp
 20. J

  Sử 11 CTTG thứ 2

  1.những trận đánh tiêu biêu ở các mạt trận trong chiến tranh thế giới thứ 2 2.cơ cấu kinh tế xã hội việt nam trước 1897 3.cơ cấu kt xh sau 1897 4.hoàn cảnh xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới đầu thế kỉ 20 ở việt nam
Top Bottom