Kết quả tìm kiếm

 1. maloimi456

  Hệ trục tọa độ

  x và y là gì thế bạn, hay đề chỉ từng đó thôi :D
 2. maloimi456

  giải phương trình

  Bạn viết lại đề đi chứ lỗi rồi.
 3. maloimi456

  Toán [Lớp 8] Tính

  1) Ta có: a^{2018}+b^{2018}+c^{2018}=a^{1009}b^{1009}+a^{1009}a^{1009}+a^{1009}a^{1009} \Leftrightarrow a^{1009}(a^{1009}-b^{1009})+b^{1009}(b^{1009}-c^{1009})+c^{1009}(c^{1009}-a^{1009})=0 Vì a^{1009}\geq 0;b^{1009}\geq 0;c^{1009}\geq 0 với mọi a,b,c Nên \left\{\begin{matrix} a=0\\ b=0\\ c=0...
 4. maloimi456

  .

  .
 5. maloimi456

  Hóa 10 - Ôn

  Anh em nhé :)
 6. maloimi456

  Hóa 10 - Ôn

  Cho mình hỏi bây giờ muốn ôn lại tất cả kiến thức từ lớp 9 thì phải bắt đầu từ đâu :)
 7. maloimi456

  Tin 10 - Thuật toánSoluong

  Mai mk nạp bài rồi bn :)
 8. maloimi456

  Tin 10 - Thuật toánSoluong

  Bạn làm giúp mk bài 2 luôn đc k :D
 9. maloimi456

  ôn tập

  1: Vũ Nương là người con gái đức hạnh, mẫu mực nên nàng luôn biết gìn gữi hạnh phúc gia đình. Tuy chồng xa nhà đầu quân đi lính nhưng nàng luôn làm tròn bổn phận dâu con. Trở thành trụ cột của cả nhà, bàn tay nàng một mình nuôi bé Đản lớn khôn, chăm sóc mẹ chồng tới nơi tới chốn. Với đứa con...
 10. maloimi456

  Tin 10 - Thuật toánSoluong

  1: Xây dựng thuật toán tìm số nguyên tố lớn nhất bé hơn 1 số nguyên dương M cho trước. *Gợi ý: N\leftarrow M-1 (*) Nếu N là số nguyên tố thì xuất N, kết thúc; N \leftarrow N-1, rồi lặp lại bước (*) 2: Xây dựng thuật toán in bảng M số nguyên tố đầu tiên (M>0 cho trước)...
 11. maloimi456

  Toán [Lớp 9] Hệt thức lượng trong tam giác

  a, Vì \triangle ABC vuông tại A có \widehat{ACB}=30^o nên BC=2AB=2.12=24 (cm) AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{24^2-12^2}=12\sqrt{3}(cm) \Rightarrow S_{ABC}=\frac{AB.AC}{2}=\frac{12.12\sqrt{3}}{2}=...(cm^2)
 12. maloimi456

  Toán Đại

  Để nào bạn : A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+3}} hay A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}
 13. maloimi456

  Toán Hàm số bậc nhất

  b) <=> y=m(x+1)+2 => đt luôn đi qua điểm B(-1;2)
 14. maloimi456

  Toán Hàm số bậc nhất

  Mk nói @elisabeth.2507 kìa :) b) <=> y=m(x+1)+2 => đt luôn đi qua điểm B(-1;2)
 15. maloimi456

  Toán Chứng minh

  Ta có: \triangle ABM vuông tại A \Rightarrow AB^2=BM^2-AM^2 Mà M là trung điểm AC nên AM=MC \Leftrightarrow AM^2=MC^2 \Rightarrow AB^2=BM^2-CM^2 (1) Lại có: \triangle BMN vuông tại N \Rightarrow BN^2=BM^2-MN^2 (2) Từ (1)(2)\Rightarrow BN^2-AB^2=CM^2-MN^2 Mà \triangle CMN vuông tại N \Rightarrow...
 16. maloimi456

  Khoa học lớp 5

  1: +) Đậy kín bằng nắp hoặc đặt màn chắn bể nước, khơi thông ao đầm và mương máng, vũng nước đọng... +) Vệ sinh hố rác, cọ rửa dụng cụ chứa nước là những nơi muỗi có thể đẻ trứng, phát quang bụi rậm quanh bờ ao và vũng lạch; thay đổi mực nước tại hồ ao, các bể chứa nước; khơi thông dòng chảy ở...
 17. maloimi456

  Toán Hàm số bậc nhất

  Bạn kiểm tra lại đồ thị này với, sai rồi :)
 18. maloimi456

  Toán [Lớp 10] Giải bài tập

  \frac{2x}{x^2+3x+4}+\frac{3x}{x^2+2x+4}=\frac{11}{14} \Leftrightarrow \frac{2}{x+3+\frac{4}{x}}+\frac{3}{x+2+\frac{4}{x}}=\frac{11}{14} Đặt x+\frac{4}{x}=a (đk: x>0) Ta có: \frac{2}{a+3}+\frac{3}{a+2}=\frac{11}{14} Từ đó giải ra được: a=4 => x=..... Câu sau bạn làm tương tự nha :)
 19. maloimi456

  Toán Toán 9 HSG

  Ta có: (a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})=(1+\frac{a}{b}+\frac{a}{c})+(\frac{b}{a}+1+\frac{b}{c})+(\frac{a}{c}+\frac{c}{b}+1) =(\frac{a}{b}+\frac{b}{a})+(\frac{b}{c}+\frac{c}{b})+(\frac{a}{c}+\frac{c}{a})+3 Mà a,b,c dương nên \frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2 \frac{b}{c}+\frac{c}{b}\geq...
 20. maloimi456

  Toán chứng minh

  Ta có : \frac{BH^3}{BC}=\frac{BH^4}{BC.BH}=\frac{BE^2.BA^2}{BA^2}=BE^2 (dpcm)
Top Bottom