Kết quả tìm kiếm

  1. 0837125476
    Cho(u_{n}) có u_{n}=\frac{4^{n}-7^{n}}{2(4^{n}+7^{n})}. Gới hạn dãy u_{n} là: A. 1/2 B. -1/2 C. 0 D. -\infty
    Chủ đề bởi: 0837125476, 1 Tháng năm 2021 lúc 17:57, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Giới hạn
  2. 0837125476
  3. 0837125476
  4. 0837125476
  5. 0837125476
  6. 0837125476
-->