Kết quả tìm kiếm

 1. Không Ai Cả

  Toán 8 Biến nguyên

  2x+1 chia hết cho x^{2}+1 nên (2x+1)(2x-1) chia hết cho x^{2}+1 =>4x^{2}+4-5 chia hết cho x^{2}+1 Dẫn tới x^{2}+1 thuộc ước của 5 mà x^{2}+1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1 nên x^{2}+1 bằng 1,5 Với những bài có bậc của ẩn ở tử cao hơn bậc của ẩn ở mẫu thì nên dùng hằng đẳng thức. Em nghĩ là dùng cách...
 2. Không Ai Cả

  chào anh, tạo lâu acc rồi mà không có thời gian vô =(

  chào anh, tạo lâu acc rồi mà không có thời gian vô =(
 3. Không Ai Cả

  Toán 9 Tìm Min,Max của $S=xy+2020$

  Cho hai số x,y khác 0 t/m 2x^{2} + \dfrac{y^{2}}{4} + \dfrac{1}{x^{2}} = 4 . Tìm Min,Max của S=xy+2020
Top Bottom