Kết quả tìm kiếm

  1. hocon84

    Hóa 11 Tinh khối lượng 2 muối

    8 + m_{BaCl_2}mBaCl2 = 6,99 + khối lượng 2 muối clorua => khối lượng 2 muối clorua chính xác nhất!
Top Bottom