Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Sử 12 Phong trào công nhân

  Vị trí vai trò của phong trào công nhân đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. P

  Sử 12 Đảng cộng sản vn

  Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam
 3. P

  Sử 12 Nguyễn Ái Quốc

  Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lý luận gì? Lí luận đó được trình bày ở những tài liệu nào?
 4. P

  Sử 12 cuộc khởi nghĩa Yên Bái

  Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái
 5. P

  Sử 12 Ý nghĩa lịch sử

  Ý nghĩa lịch sử của phong trào yêu nước ở Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến năm 1930
 6. P

  Sử 12 Nguyễn Ái Quốc

  Giá trị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam
 7. P

  Sử 12 Tự luận

  trên cơ sở tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta từ thế kỉ x đến thế kỉ xv, anh/chị hãy: a. nêu những tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp thời kì này b. trình bày và đánh giá những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến.
 8. P

  Sử 12 Nguyễn Ái Quốc

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ 1921 – 1930.
 9. P

  Sử 12 Đảng cộng sản Việt Nam

  Em có suy nghĩ gì về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
 10. P

  Sử 10 Phong trào nông dân tây sơn

  Nêu những đóng góp của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
 11. P

  Sử 12 Khu vực Đông Nam Á

  Nêu ý nghĩa của những sự kiện biến đổi ở khu vực Đông Nam Á ở thời gian 1945, 1967, 1976 và những năm 90 của thế kỉ XX
 12. P

  Sử 12 Chiến lược toàn cầu Mỹ

  Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mỹ gặp phải thất bại và đạt được những kết quả như thế nào
 13. P

  Sử 12 Nhật Bản

  . Sự khác biệt cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trước và sau năm 1977 là gì
 14. P

  Sử 12 Nhật Bản

  Tìm ra những nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ và Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
 15. P

  Sử 12 Nhật bản

  . Từ sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản em hãy rút ra bài học đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam
 16. P

  Sử 12 Liên xô

  Nêu nhận xét về sự phát triển kinh tế về địa vị quốc tế của Liên Xô và Mỹ từ chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập kỷ 70 của thế kỉ XX
 17. P

  Sử 12 Câu hỏi trắc nghiệm

  . Câu 1: So với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sựkhác biệt về kết quả và ý nghĩa là A. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. B. Kết thúc cuộc chiến tranh giải phó ng dân tộc và bảo...
 18. P

  Sử 12 Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1:Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX, tổchức liên kết kinh tế-chính trị lớn nhất hành tinh là A. Liên Hợp Quốc B. ASEAN C. Liên minh châu Âu D. APEC
 19. P

  Sử 12 Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1:Hậu quả nghiêm trọng nhất của chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp -Nhật đối với nhân dân ta là A. Nền kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng. B. Nhân dân ta phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”. C. Làm cho gần hai triệu đồ ng bào ta chết đói. D. Đời sống của giai cấp công nhân và nông dân gặp khó...
 20. P

  Sử 12 Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1:Ý nào dưới đây không phải là kết quảcuộc nội chiến giữa Đảng cộng sản và Quốc dân Đảng Trung Quốc? A. Toàn bộlục địa Trung Quốc được giải phóng. B. Hai bên thỏa thuận vềviệc ngừng bắ n và phân chia vùng cai quản. C. Lực lượng quốc dân Đảng thất bại, phải rút chạy sang Đài Loan. D. Nước...
Top Bottom