Kết quả tìm kiếm

  1. uyeng

    Văn 10 Chiến thắng Mtao Mxay

    Trong đoạn trích có nhắc đến việc Đăm Săn gặp Ông Trời và được Ông Trời bày cho cách thắng Mtao Mxay. Vai trò của thần linh và vai trò của người như thế nào trong chiến thắng của Đăm Săn?
Top Bottom