Kết quả tìm kiếm

 1. Lan_05 24

  Sử 12 Đối ngoại

  Chính sách đối ngoại của Tây Âu sau chiến tranh lạnh?
 2. Lan_05 24

  Sử 12 chính sách

  Chính sách đốii ngoại của Tây Âu trong chiến tranh lạnh
 3. Lan_05 24

  Sử 12 Tây Âu

  Trình bày chính sách đối ngoại của Tây Âu trước chiến tranh lạnh
 4. Lan_05 24

  Sử 12 Mục tiêu

  Trình bày mục tiêu của " Chiến lược toàn cầu" của Mĩ
 5. Lan_05 24

  Sử 12 Mục tiêu

  Trình bày mục tiêu của " Chiến lược toàn cầu" của Mĩ
 6. Lan_05 24

  Sử 12 Tính chất

  T/c của cmt8 là gì?
 7. Lan_05 24

  Sử 12 Trình bày

  Trình bày biểu hiện của cmt8
 8. Lan_05 24

  Sử 12 Kết quả

  Kết quả của cuộc cmt8 là gì?
 9. Lan_05 24

  Sử 12 vì sao

  vì sao nước ta lại diễn ra cuộc cmt8
 10. Lan_05 24

  Sử 12 thắng lợi của cmt8

  thắng lợi của cmt8 có ý nghĩa gì với nước ta
 11. Lan_05 24

  Sử 12 nêu kế hoạch

  nêu kế hoạch mà Pháp thực hiện khi xâm lược ta trong những năm 1945-1954
 12. Lan_05 24

  Sử 12 Trình bày

  Trình bày và nhận xét nội dung cuộc vận đọng 1936-1939? Cuộc vận đọng này có mang tính dân tọc hay không?vì sao?
 13. Lan_05 24

  Sử 12 chống Pháp

  nguyên nhân, ý nghĩa của kháng chiến chống td Pháp
 14. Lan_05 24

  Sử 12 chống Mỹ

  nguyên nhân tháng lợi, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chông Mỹ
 15. Lan_05 24

  Sử 12 Đông Nam á

  Câu 11: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới nhờ cuộc cách mạng nào? A. Cách mạng kĩ thuật. B. Cách mạng trắng. C. Cách mạng xanh. D. Cách mạng chất xám. Câu 12: Hiệp ước Bali năm 1976 đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp...
 16. Lan_05 24

  Sử 12 Đông Nam Á

  Câu 1: Nguyên tắc cơ bản nào không được xác định trong Hiệp ước Bali (2/1976) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước sáng lập. B. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau. C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. D...
 17. Lan_05 24

  Sử 12 Sử 12 trắc nghiệm các mod giúp em với

  Câu 11: Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào? A. Ma Cao. B. Hồng Kông. C. Đài Loan. D. Bành Hồ. Câu 12: Năm 1964, Trung Quốc đã A. Phóng thành công tàu vũ trụ. B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. C. Đưa con người bay lên mặt trăng. D. Phóng thành công vệ tinh...
 18. Lan_05 24

  Sử 12 Tn ls 12

  Câu 1: Năm 1949 đánh dấu bước tiến nhảy vọt của nền khoa học kĩ thuật của Liên Xô với sự kiện A. chế tạo thành công bom nhiệt hạch. B. chế tạo thành công bom nguyên tử. C. phóng thành công vệ tinh nhân tạo. D. phóng thành công tàu vũ trụ. Câu 2: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm...
 19. Lan_05 24

  Lâu quá không vào đây rồi

  Lâu quá không vào đây rồi
 20. Lan_05 24

  ok nè

  ok nè
Top Bottom