Kết quả tìm kiếm

 1. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 11 Tính xác suất để nhận được $1$ tứ giác có đúng $1$ cạnh là cạnh của đa giác?

  à đọc lộn :)) tứ giác có 2022 cạnh mà thế 2020 vào 2022 thì vẫn đúng nhé
 2. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 11 Tính xác suất để nhận được $1$ tứ giác có đúng $1$ cạnh là cạnh của đa giác?

  Chọn 1 cạnh chung 2022 cách Chọn 2 đỉnh từ các đỉnh còn lại C^2_{2022-4} trừ đi th trùng 2022-5 =2017 th vậy P(A)=2022 .(C^2_{2018}-2017)
 3. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  (4x-5)^2(2x-3)(x-1)=0 \Leftrightarrow (16x^2-40x+25)(2x^2-5x+3)=9 \text{Đặt a=}2x^2-5x pt\Leftrightarrow (8a+25)(a+3)=9 \Leftrightarrow 8a^2+49a+66=0 \Leftrightarrow 8x^2+33a+16a+66=0 \Leftrightarrow a(8a+33)+2(8a+33)=0 \Leftrightarrow(a+2)(8a+33)=0 \text{Với a=-2} 2x^2-5x=-2 \Leftrightarrow...
 4. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  (x^2+2x-1)(x-1)=0 \Leftrightarrow [x^2+2x+(1^2-\sqrt2^2)](x-1)=0 \Leftrightarrow [x^2+(1-\sqrt2)x+(1+\sqrt2)x +(1-\sqrt{2})(1+\sqrt2)](x-1)=0 \Leftrightarrow (x+1+\sqrt{2})(x+1-\sqrt{2})(x-1)=0 còn gì thắc mắc em cứ hỏi nha
 5. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 9 Cho các số thực x, y, z > 1 thỏa mãn

  Ta có \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x} \geq 2- \frac{1}{y} -\frac{1}{z}=\frac{y-1}{y}+\frac{z-1}{z} \geq^{cosi} 2\sqrt{\frac{y-1}{y}.\frac{z-1}{z}} Tương tự như vậy ta có \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{x-1}{x}.\frac{z-1}{z}} \frac{1}{z} \geq...
 6. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  với a=1 x^2+6x+1=1 x(x+6)=0 với a=-9 x^2+6x+1=-9 x^2+6x+10=0 mà x^2+6x+10=x^2+6x+9+1=(x+3)^2+1 \geq 1 >0;\forall x\in R nên pt vô nghiệm
 7. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  (x^2+2x+1)^2+2(x^2+2x+1)-3=0 (x^2+2x+1)^2-(x^2+2x+1)+3(x^2+2x+1)-3=0 (x^2+2x+1)[(x^2+2x+1)-1]+3[(x^2+2x+1)-1]=0 [(x^2+2x+1)-1][(x^2+2x+1)+3]=0 Không thì em giải theo pt bậc 2 cx đc
 8. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  (x^2+2x+3)(x^2+2x+1)=3 \Leftrightarrow [(x^2+2x+1)+2](x^2+2x+1)=3 \Leftrightarrow (x^2+2x+1)^2+2(x^2+2x+1)-3=0 \Leftrightarrow [(x^2+2x+1)-1][(x^2+2x+1)+3]=0 tới đây em tự giải tiếp nhé
 9. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  à a ghi nhầm xíu
 10. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  (x+3)^2(x^2+6x+1)=9 \Leftrightarrow (x^2+6x+9)(x^2+6x+1)=9 Đặt a=(x^2+6x+1) pt trên tương đương (a+8)a=9 a^2+8a-9=0 a =1 hoặc a=-9 tới đây em thế a vào a=(x^2+6x+1) giải tiếp pt bậc 2 là ra x nhé
 11. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 tìm x

  9x^3+3x^2+3x+1=0 \Leftrightarrow (x-\frac{1}{3})(9x^2+3)=0 \Leftrightarrow x=\frac{1}{3}
 12. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 9 Cho a, b, c > 0 và a + b +c + 2 = abc

  \frac{a + 2}{\sqrt{6.(a^2 +2)}} + \frac{b + 2}{\sqrt{6.(b^2 + 2)}} + \frac{c + 2}{\sqrt{6.(c^2 + 2)}} =\frac{a + 2}{\sqrt{(4+2).(a^2 +2)}} + \frac{b + 2}{\sqrt{(4+2).(b^2 + 2)}} + \frac{c + 2}{\sqrt{(4+2).(c^2 + 2)}} \leq^{BCS} \sum \frac{a + 2}{\sqrt{(2a+2)^2}} =\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{2}(...
 13. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 9 hỏi bài

  cách làm không quy nạp S=1^2+2^2+3^2+...+n^2 Ta có: n^3-(n-1)^3=(1^3-0^3)+(2^3-1^3)+(3^3-2^3)+...+[n^3-(n-1)^3] \Leftrightarrow n^3-(n-1)^3=3(1^2+2^2+3^2+...+n^2)-3(1+2+3+...+n)+n \Leftrightarrow n^3-(n-1)^3=3S- 3.\dfrac{n(n+1)}{2}+n \Leftrightarrow S=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}
 14. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 hình vuông

  EF.AH=AH.BC-EF.BC EF.AH+EF.BC=AH.BC EF.(AH+BC)=AH.BC sr e a làm tắt quá nên e ko hỉu
 15. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 hình vuông

  \Rightarrow EF.AH=(AH-EF)BC \Rightarrow EF= \dfrac{AH.BC}{AH+BC} Em thế số vào là xong nhé
 16. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 hình vuông

  cái hệ thức truớc đó có AH với BC r nên tính đc EF đó e
 17. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 9 Anh chị giúp e bài này vs ạ!

  vẫn sai bạn ui điểm rơi không đúng
 18. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 9 Anh chị giúp e bài này vs ạ!

  bài của bạn sai rồi thế vào x=y=1 nó ra 2028 nhỏ hơn min bạn tìm nên đáp án của bạn sai
 19. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 11 Xác suất đa giác

  bài này có giải tổng quát đa giác có n đỉnh số đa giác có 1 cạnh là cạnh của đa giác là n.[C^2_{n-4}-(n-5)] áp dụng ct trên là ra nhé
 20. c3lttrong.0a1.nhphat

  Toán 8 hình vuông

  em học tam giác đồng dạng chưa nếu em học r thì ANF đồng dạng với AHC và AEF đồng dạng vơí ABC nó cũng ra v á
Top Bottom