Kết quả tìm kiếm

  1. Ducduy1300

    Toán 10 Cho tam giác ABC vuông tại A

    Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = C, AC = b, h là chân đường cao hạ từ a lên bc, Chứng minh rằng vectơ AH = b^2/b^2+c^2. vectoAB + c^2/b^2+c^2.vectoAC
Top Bottom