Kết quả tìm kiếm

  1. toomienguyen

    Văn 10 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

    Tưởng tượng mình là "ngọn gió đông" trong văn bản, có thể vượt muôn trùng không gian xa cách, mang tâm trạng, cảm xúc, lời hồi âm, nhắn nhủ của chinh phu về cho chinh phụ chốn phòng khuê. Hãy ghi lại thông điệp đó.
Top Bottom