Kết quả tìm kiếm

  1. havy03052008

    Địa 9 Biểu đồ

    giúp mình phần b với ạ ( thêm phần nêu nguyên nhân và giải thích )
  2. havy03052008

    Văn 9 Viết đoạn văn về Chuyện người con gái Nam Xương

    Viết một đoạn văn trình bày theo cách diễn dịch (khoảng 12 câu) làm rõ niềm khát khao hạnh phúc gia đình của Vũ Nương cũng như nỗi đau đớn của nàng khi hạnh phúc tan vỡ. Trong đoạn văn có sử dụng câu bị động (gạch dưới câu bị động) *Hình thức: -Đúng hình thức đoan văn, không mắc lỗi diễn đạt...
Top Bottom