Kết quả tìm kiếm

  1. Nam Đặng

    Dĩ công vi tư

    Dĩ công vi tư hiểu đơn giản là chủ nghĩa cá nhân ấy ạ, nó là một điều tiêu cực trong bộ máy nhà nước mà Người muốn chúng ta loại bỏ (đây là ý kiến riêng của mình thui, có đọc qua sách xíu)
Top Bottom