Kết quả tìm kiếm

 1. ĐT.ChâuGiang

  hôm nay lại được nghỉ học vì bão

  hôm nay lại được nghỉ học vì bão
 2. ĐT.ChâuGiang

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  x^{2}-x-12
 3. ĐT.ChâuGiang

  Toán toán

  ai có đề thi HSG toán lớp 8 không? cho mình
 4. ĐT.ChâuGiang

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  mình nhầm n^{5}+n^{4}+1
 5. ĐT.ChâuGiang

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  5^{5} +n^{4}+1
 6. ĐT.ChâuGiang

  Toán tìm x, y

  x^{3}+xy+y^{3}=0
 7. ĐT.ChâuGiang

  Văn Topic giải đáp thắc mắc event " Cây bút trẻ 2017"

  có thể viết nhiều bài dự thi không ạ?
 8. ĐT.ChâuGiang

  Toán rút gọn biểu thức

  (a+b+c)^{3}-(b+c-a)^{3}-(a+c-b)^{3}-(a+c-b)^{3}
 9. ĐT.ChâuGiang

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  mình viết nhầm là -3abc mới đúng
 10. ĐT.ChâuGiang

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  Phân tích đa thức thành nhân tử: a^{3} + b^{3} + c^{3} -3xyz
 11. ĐT.ChâuGiang

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Họ và tên: Đoàn Thị Châu Giang Lớp:8 Gmail: doangiang2403@gmail.com Duyệt !
 12. ĐT.ChâuGiang

  Văn Viết đoạn văn dùng biện pháp nói quá

  Viết đoạn văn có dùng biện pháp nói quá
 13. ĐT.ChâuGiang

  Văn Nói quá

  Tìm năm thành ngữ so sánh dùng biện pháp nói quá
 14. ĐT.ChâuGiang

  Văn biện pháp nói quá

  Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây: nghiêng nước nghiêng thành dời non lấp biển lấp biển vá trời mình đồng da sắt nghĩ nát óc
 15. ĐT.ChâuGiang

  cái này lần đầu mk nghe đó

  cái này lần đầu mk nghe đó
 16. ĐT.ChâuGiang

  ?

  ?
 17. ĐT.ChâuGiang

  muốn viết công thức lũy thừa trên hocmai phải làm thế nào

  cho mình hỏ nếu muốn viết công thức lũy thừa trên học mãi phải làm thế nào?
 18. ĐT.ChâuGiang

  Toán định lí bơdu

  biết đa thức f(x)=x^4 - 3x^3 +bx^2 +ax +b chia hết cho đa thức g(x)=x^2 -1 tìm a,b
 19. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Toán 6] Tìm n

  2n+3 chia hết cho n-2 =>2n-4+7 chia hết cho n-2 =>(2n-4)+7 chia hết cho n-2 =>2(n-4)+7 chia hết cho n-2 Để 2(n-4)+7 chia hết cho n-2 thì n-2 phải thuộc Ư(7) Ư(7)= {-7;-1;1;7} n-2= -7 => n=-5 n-2= -1 => n=1 n-2=1 => n=3 n-2=7 => n=9 vậy n={-5;1;3;9}
 20. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Toán 6] Tìm n

  đề là chứng minh hay tìm n vậy bạn
Top Bottom