Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyen Gia Lap

  Toán [Lớp 8] Casio

  Bạn ui ! Cái đó là đồng dư mà
 2. Nguyen Gia Lap

  Toán [Lớp 8,9] Casio

  Cho hình thang vuong ABCD ( AB//CD, A=B=90o). Biết AB=12,35cm ; BC=10,55cm, ADC=57o. Tính chu vi va dien tich cua hình thang ABCD.
 3. Nguyen Gia Lap

  Toán [Lớp 8] Casio

  1/TÌm x : (Nếu được giải dưới dạng casio giùm mk lun nhoa
 4. Nguyen Gia Lap

  Toán [Lớp 8] Casio

  Tính tổng 3 chữ số tận cùng của 29^2016
 5. Nguyen Gia Lap

  vio vòng 15

  A= 2 (1/2 . 4) (Cách giải thì cứ việc thế 1 vao thui) 36 vòng đó bạn ( 1 vòng quay của kim giờ = 12 h. 1 vòng của kim phút = 1 h
 6. Nguyen Gia Lap

  Toán Violympic Toán Tiếng Việt ! Hình ! Help me ! ....

  Một tam giác có diện tích là 60 cm^{2} . Biết các cạnh của tam giác này tỉ lệ thuận với 3;4;5. Hỏi các đường cao tương ứng tỉ lệ thuận với bao nhiêu
Top Bottom