Kết quả tìm kiếm

 1. BinhAcquy2412

  dạa ^3^

  dạa ^3^
 2. BinhAcquy2412

  dạaa OwO

  dạaa OwO
 3. BinhAcquy2412

  dạ chưa ạ:3

  dạ chưa ạ:3
 4. BinhAcquy2412

  dạ cũng dần dần quen rồi ạ ^3^

  dạ cũng dần dần quen rồi ạ ^3^
 5. BinhAcquy2412

  Toán 10 Tìm tập nghiệm của bất phương trình:

  Tập nghiệm của bất phương trình (x-1)(2x-5)(x+1)/x+4 < 0 là S=(a,b) hợp (c,d) . Khi đó a+b+c+d bằng
 6. BinhAcquy2412

  English THCS Điền từ

  29. to 30. in 31. without 32. back 33. on
 7. BinhAcquy2412

  Hóa 10 Tính khối lượng muối trong dung dịch:

  1) Cho 20,1g hỗn hợp gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại hoá trị II và III tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra dung dịch A và 1,344l khí (đktc). Tính khối lượng muối trong dung dịch A. 2) 3,36l Cl2 tác dụng với 11,2g Fe (hiệu suất: 100%) cho ra chất rắn. Lấy chất rắn cho tác dụng với H2O tạo ra dung...
 8. BinhAcquy2412

  Thanks bạn nhá ^3^ Chúc bạn cũng có 1 buổi tối vui vẻe OwO

  Thanks bạn nhá ^3^ Chúc bạn cũng có 1 buổi tối vui vẻe OwO
 9. BinhAcquy2412

  Toán 10 Tìm giá trị của tham số:

  Cho hàm số f(x) = x^2 - 2x + m + 1. Với giá trị nào của tham số m thì f(x) không âm, với mọi x thuộc R.
Top Bottom