Kết quả tìm kiếm

 1. tudophuctram

  Hóa 12 công thức cấu tạo

  Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH thu được một muối của axit cacboxylic Y và ancol Z. Biết dung dịch của Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH2CH2OOCCH3. B. HCOOCH2CH2CH2OOCH. C...
 2. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  Cho 5,16 gam một este đơn chức mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được 12,96 gam Ag. Biết MX < 150. Số đồng phân cấu tạo của X là ? giúp mình bài này ạ, mình cảm ơn
 3. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  Este T (chứa gốc axit cacboxylic không no) có phần trăm khối lượng các nguyên tố là 60%C, 8%H, còn lại là oxi. Hóa hơi hoàn toàn 2 gam T, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,56 gam khí N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Số đồng phân cấu tạo của T thỏa mãn là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5...
 4. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  mình cảm ơn bạn nhiều ạ
 5. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  sao suy ra được là C4H10O v ạ
 6. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 74 (u). Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử của X có phản ứng tráng gương là? mn giúp mình câu này ạ. mình cảm ơn
 7. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  mình chưa hiểu lắm chỗ axit và ancol tương ứng í ạ
 8. tudophuctram

  Hóa 12 đồng phân

  số este mạch hở có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng là? giúp mình câu này với mn, mình cảm ơn ạ
 9. tudophuctram

  Văn 11 DÀN BÀI CHI TIẾT CHIỀU TỐI VÀ TỪ ẤY

  cho em xin dàn ý chi tiết của hai bài thơ chiều tối và từ ấy với ạ. Em cám ơn mn nhiều
 10. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho hình chóp SABCD . Hai điểm G và H lần lượt là trọng tâm của hai tam giác SAB và SCD . tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: a,(SGH) & (ABCD) b, (SGH) & (SAC) c, (BGH) & (SDA) d, (BGH) & (SCD giúp mình bài này với.
 11. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  câu a em tưởng F thuộc SB => F thuộc mp EFG và SBC GE ∩MS =K suy ra FK là giao tuyến ạ ?
 12. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện S ABC. Lấy M thuộc SB, N thuộc AC, I thuộc SC sao cho MI không song song với BC, NI không song song với SA. Tìm giao tuyến của MNI với các mặt phẳng ABC và SAB. mình cám ơn mn nhiều
 13. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện S. ABC. Lấy điểm E là trung điểm trên đoạn SA và F không phải là trung điểm của đoạn SB và điểm G trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của : a) EFG và SBC b) EFG và SGC mình cám ơn mn nhiều ạ
 14. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện ABCD Lấy các điểm M thuộc cạnh AB sao cho AM=2MB, N là trung điểm AC. Gọi I là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của : a) Mặt phẳng MNI và BCD b) Mặt phẳng MNI và ABD c) Mặt phẳng MNI và ACD giúp mình bài này với ạ. Mình cám ơn mn nhiều
 15. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho hai hbh ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng có tâm lần lượt là O và O'. a, C/m OO' song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCE) b, Gọi M,N lần lượt là hai điểm trên các cạnh AE,BD sao cho AM=1/3AE, BN=1/3BD. Chứng minh MN // (CDEF) GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI, mình cám ơn mn nhiều ạ
Top Bottom