Kết quả tìm kiếm

 1. ThuyAn311203

  Phản ứng nhiệt nhôm

  Có bạn nào biết làm giải giùm mình với. Thank you
 2. ThuyAn311203

  Phản ứng nhiệt nhôm

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong khí trơ, sau một thời gian thu được 29,4 gam hỗn hợp X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: -Cho phần 1 vào lượng dư dung dịch HCl loãng nóng thu được 3.36 lít khí H2 (đktc). _Hòa tan phần 2 vào lượng dư dung dịch NaOH đặc nóng thu đươc 0,84...
 3. ThuyAn311203

  Nhận biết chất hóa học

  Để nhận biết FeCl3 và KCl mình cũng có thể dùng Na2CO3 FeCl3 +3Na2CO3 +3H2O----> 3NaCl +3NaHCO3 +Fe(OH)3(kết tủa) KCl:không hiện tượng
Top Bottom