Kết quả tìm kiếm

 1. isso

  Hóa 10 Hóa dung dịch

  e tg kia là pka chứ ạ ko phải pH
 2. isso

  Hóa 10 Hóa dung dịch

  Trộn 50 ml dung dịch NaOH Co1(M) với 50 ml dung dịch H2S Co2(M), thu được dung dịch A. Chuẩn độ 10 ml A với dung dịch HCI 0,025M, dùng chỉ thị Thymol (pKa = 9,4) hết 8,0 ml dung dịch HCl trên. Nếu dùng chi thị metyldacam (pKa= 4,0) thì hết 22,2 ml dung dịch HCl trên. a) Cho biết phản ứng nào...
 3. isso

  Hóa 11 Cân bằng hóa học

  cân bằng hóa học nc
 4. isso

  Hóa 10 Nhiệt động học

  Một bình kín ban đầu chứa khí Ar và H2O(l) nằm cân bằng với H2O(k) ở nhiệt độ T, có áp suất 0,23 bar và thể tích pha khí là 2,05 L, được giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch đến thể tích 4,00 L. Khi đó áp suất của bình bằng 0,125 bar và áp suất của hơi nước trong bình bằng 0,9 áp suất hơi nước bão...
 5. isso

  Hóa 10 giúp e cơ chế với ạ

  e tưởng còn cái c nối đôi o nx ạ
 6. isso

  Hóa 10 giúp e cơ chế với ạ

  help me with the mechanism
 7. isso

  Sinh 10 nguyên phân

  Nêu được các bước làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân của hành ta
 8. isso

  Toán 10 giúp e vs ạ

  Cho đa giác đều (H) có 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Có bao nhiêu hình thang cân có 4 đỉnh là đỉnh của (H).
 9. isso

  Hóa 10 bảng tuần hoàn

  A và B là hai nguyên tố phi kim. A có hóa trị trong oxit cao nhất là aO, hóa trị trong hợp chất với hiđro là aH và aO=aH. B có hóa trị trong oxit cao nhất là bO, hóa trị trong hợp chất với hiđro là bH và bO = 7bH A liên kết với B tạo ra hợp chất AxBy. Xác định x, y biết rằng A và B liên kết với...
 10. isso

  Hóa 9 giải thích

  Đề xuất các phương pháp để bảo quản thực phẩm, giải thích dựa vào kiến thức hóa học
 11. isso

  Hóa 10 nhiệt đốt cháy

  Glyxin hay axit 2-aminoaxetic công thức H2N-CH2-COOH là 1 -aminoaxit ở thể rắn ở nhiệt độ thường. Tính H khi đốt cháy Glyxin rắn biết rằng nó chỉ tạo thành nước, cacbonđioxit và nitơ, tất cả ở thể khí. Biết năng lượng liên kết , E theo kJ.mol-1 , của các liên kết ở 298K như sau : H-H: 436; C-C...
 12. isso

  Hóa 9 bài toán về hh oxit

  1. Hỗn hợp A gồm hai oxit kim loại, trong đó có một oxit của sắt và một oxit của kim loại R (giả sử R có hóa trị không đổi trong các phản ứng). Thí nghiệm 1: Dẫn CO dư qua 13,6 gam hỗn hợp bột A nung nóng thu được 5,04 lít khí CO2 (đktc) và m gam chất rắn B chỉ chứa 2 kim loại. Thí nghiệm 2: Cho...
 13. isso

  Hóa 10 bảng tuần hoàn

  X là một nguyên tố nhóm A,nguyên tử nguyên tố X có 3 electron độc thân.Trong tự nhiên,đơn chất X là chất khí và có 3 loại phân tử khác nhau a) X ở nhóm nào trong bảng toàn hoàn? vì sao
 14. isso

  Hóa 10 nhiệt phản ứng cháy

  Một gia đình X có sử dụng củi khô trong đun nấu hàng ngày. Trong củi khô có chứa 54% khối lượng là xenlulozơ (có chứa nhiều gốc glucozơ). Giả thiết lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy củi khô đều do đốt cháy các gốc glucozơ trong xenlulozơ, trong đó 1 mol gốc glucozơ (C6H10O5) khi cháy hoàn toàn tỏa...
 15. isso

  Hóa 10 nhiệt phản ứng cháy

  1)Một bình gas sử dụng trong hộ gia đình X có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas của...
 16. isso

  Hóa 10 muối và kim loại

  Cho 17,84 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu tác dụng với 380 ml dung dịch HCl 1M đun nóng đến khi ngừng thoát khí, thu được hỗn hợp khí B, chất rắn C chỉ chứa kim loại và dung dịch X. Cho khí B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa. Hoà tan hết chất rắn C trong H2SO4 đặc nóng...
 17. isso

  Hóa 11 VSEPR

  cho phản ứng: CN-+ H2C=O.Dự đoán góc tạo bởi chiều tấn công của CN- và liên kết π C=O
 18. isso

  Vật lí 10 MOMEN

  Thành AB có KL m1=1kg gắn vào bức tường thẳng đứng bởi bản lề B, đầu A treo một vật nặng có KL m2=2kg và được giữ cân bằng nhờ dây AC nằm ngang( đầu C cột chặt vào tường), khi đó góc alpha=30 độ(góc alpha là góc thanh AB hợp với mặt tường và hướng lên trên). hãy xác định lực căng dây và hướng...
 19. isso

  Vật lí 10 Động lượng

  Hai quả bóng có khối lượng m1=50g,m2=75g ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang.Khi buông tay,quả bóng I lăn được 3,6m thì dừng.Hỏi quả bóng II lăn được quãng đường bao nhiêu?Biết hệ số ma sát lăn giữa bóng và mặt sàn là như nhau cho cả 2 bóng
 20. isso

  Hóa 10 toán hóa

  Cho m gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M hóa trị không đổi (tỉ lệ mol tương ứng là 2-3) tác dụng vừa đủ với hỗn hợp khí A gồm O2, Cl2 (tỉ khối của A so với H2 là 25,75) thu được chất rắn X gồm oxit và muối. Cho X tác dụng vừa đủ với dd HCl được dd Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: Cho tác...
Top Bottom