Kết quả tìm kiếm

 1. Thiên Vy

  Toán 11 tìm m để hàm số có tập xác định D=R

  1 tìm tất cả giá trị m để hàm số y= căn (sinx + m) có tập xác định D =R tìm tất cả giá trị m để hàm số y= (2-sin2x)/căn(m.cosx +1) có tập xác định D =R 2 xét tính chẵn lẻ của hàm số: y=tan^7 (2x).sin5x ______________________ Các bạn có thể tham khảo thêm kiến thức: [Dạng bài] Tìm giá trị...
 2. Thiên Vy

  toán 9

  cho A= \frac{x^{2}+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+1 a) Tìm ĐKXĐ của A b) Rút gọn A c) Tìm x để A=2 d) Tìm GTNN của A
 3. Thiên Vy

  toán 9

  bài 1 giải phương trình x-6\sqrt{x-3}-10=0 bài 2 rút gọn \sqrt{xy}-\sqrt{\frac{x}{y}}+\sqrt{\frac{1}{xy}}+2\sqrt{\frac{y}{x}}
 4. Thiên Vy

  toán 9

 5. Thiên Vy

  toán 9

  cho A= \dpi{100} 1+(\frac{2a+ \sqrt{a}-1}{1-a}-\frac{2a\sqrt{a}-\sqrt{a}+a}{1-a\sqrt{a}}).\frac{a-\sqrt{a}}{2\sqrt{a}-1} a) Tìm ĐKXĐ của A b) Rút gọn A c) chứng minh A> \dpi{100} \frac{2}{3}
 6. Thiên Vy

  toán 9

  cho A= 1 +{[(2a + căn a -1)/(1-a)] - [(2a căn a-căn a +a)/(1-a căn a)]}x[(a- căn a)/(2 căn a -1)] a) Tìm ĐKXĐ của A b) Rút gọn A c) chứng minh B> 2/3
 7. Thiên Vy

  Hóa 9

  Hòa tan hoàn toàn 18g một kim loại cần dùng 800ml ddHCL 2,5M. Xác định tên kim loại
 8. Thiên Vy

  [Hóa 8] tổng hợp kiến thức hóa 8

  Mọi người giúp mình tổng hợp kiến thức hóa 8 với! Mình bị mất gốc hóa rồi!
 9. Thiên Vy

  Hóa 9

  Mọi người giải giúp mình bài tập 3 với cho một kim loại mang Fe dư 200mol dunwg dịch HCL phản ứng xg thu được 14,48l khí (đktc) a) tìm khối lượng mang sắt đã tham gia phản ứng b) tìm nồng độ mol của Hcl đã dùng
 10. Thiên Vy

  Hóa 9-xác định công phân tử

  đốt cháy 3,52 g hợp chất X thu được 3,2g Feoxit và 0,896 l khí SO2 (đktc) . Hãy xác định công phân tử của x biết khối lượng mol của x là 88
 11. Thiên Vy

  Toán

  tìm 1 số tự nhiên có 5 chữ số biết rằng nếu viết thêm 1 vào bên phải số đó thì được 1 số gấp 3 lần số thu được nếu viết thêm 1 vào bên trái số đó
 12. Thiên Vy

  Toán tìm x

  là như vậy!
 13. Thiên Vy

  Toán tìm x

  (thay@ bằng căn bậc 2)Tìm x để biểu thức có nghĩa: 2/(@(x-2@(x-1)))
 14. Thiên Vy

  [Điểm danh] Lập kỷ lục nhiều TV online nhất trên diễn đàn

  Tôi đã có mặt! Còn bạn?
 15. Thiên Vy

  5 câu đố vui hại não

  cái tên
 16. Thiên Vy

  [ Địa 8] câu hỏi ôn tập học kì

  Đặc điểm chung đất Việt Nam? So sánh 3 nhóm đất chính về đặc tính sự phân bố và giá trị sử dụng
 17. Thiên Vy

  Vật lí [vật lí 8] Nhiệt học

  1) Dẫn nhiệt, dối lưu, bức xạ nhiệt là gì? Lấy ví dụ. 2) Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,3 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 độ C xuống 20 độ C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ? Mọi người trả lời nhanh giúp mình với! Mình cảm ơn!
 18. Thiên Vy

  Ôn thi học kỳ 2 môn sử lớp 8

  Mình sẽ chú ý! Cảm ơn bạn!
 19. Thiên Vy

  Ôn thi học kỳ 2 môn sử lớp 8

  Hãy đánh giá trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp?
 20. Thiên Vy

  (Toán 8)

  Mọi người giải giúp mình bài này với! Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A = (27 - 12x)/(x^2 + 9)
Top Bottom