Kết quả tìm kiếm

 1. Trâm1234567@@

  Sử 12 Nguy cơ

  Nguy cơ của nhân dân Việt Nam trong cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam.
 2. Trâm1234567@@

  Sử 12 Giá trị kết hợp

  Giá trị của kết hợp chủ nghĩa mác-lênin với phong trào yêu nước đối với cách mạng Việt Nam.
 3. Trâm1234567@@

  Sử 12 Đánh giá vai trò

  Anh/chị hãy đánh giá vị trí, vai trò của tổ chức(ASEAN) từ khi thành lập đến nay.
 4. Trâm1234567@@

  Sử 12 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

  Tại sao đầu thế những năm 90 của thế kỷ XX, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN)mở rộng thành viên và đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế?
 5. Trâm1234567@@

  Hi mn

  Hi mn
 6. Trâm1234567@@

  Sử 12 Chiến dịch Biên giới

  Từ sau chiến dịch Biên giới Thu'Đông năm 1950 đến trước Đông-Xuân 1953-1954, hậu phương kháng chiến phát triển như thế nào?
 7. Trâm1234567@@

  Sử 12 Tại sao

  Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến?
 8. Trâm1234567@@

  Sử 12 Ý nghĩa

  Ý nghĩa đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng.
 9. Trâm1234567@@

  Sử 12 Những quyết định

  Những quyết định của đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng.
 10. Trâm1234567@@

  Sử 12 Âm mưu và hành động

  Âm mưu và hành động của Pháp Mỹ từ sau khi thất bại ở mặt trận biên giới năm 1950.
 11. Trâm1234567@@

  Sử 11 Hướng đi

  Hướng đi của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp ở thế kỷ 20 và vì sao
 12. Trâm1234567@@

  Sử 11 Nguyễn Tất Thành

  Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước
 13. Trâm1234567@@

  Sử 11 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng

  Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của Nguyễn Tất Thành sang phương Tây tìm đường cứu nước vào đầu thế kỷ XX
 14. Trâm1234567@@

  Chào bạn nhaaaaaa

  Chào bạn nhaaaaaa
 15. Trâm1234567@@

  Chào bạn nhaaaaaa

  Chào bạn nhaaaaaa
 16. Trâm1234567@@

  Chào bạn, mình có thể làm quen kh

  Chào bạn, mình có thể làm quen kh
 17. Trâm1234567@@

  Chào bạn

  Chào bạn
 18. Trâm1234567@@

  Nay chuyên mục sử 11 nha các bạn ơi

  Nay chuyên mục sử 11 nha các bạn ơi
 19. Trâm1234567@@

  Vâng tại bh vừa phải đi ôn sử, lại vừa yếu môb. E đăng nhiều đợi lâu quá. Nên nào cần e sẽ đăng...

  Vâng tại bh vừa phải đi ôn sử, lại vừa yếu môb. E đăng nhiều đợi lâu quá. Nên nào cần e sẽ đăng hỏi bài trước
 20. Trâm1234567@@

  Cảm ơn chị

  Cảm ơn chị
Top Bottom