Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Toán Tìm n để chia hết

  a, tìm số nguyên n để 10n^2+n-10 chia hết cho n-1
 2. H

  xác định số hữu tỉ a,b sao cho

  mik làm đc rồi thank nha
 3. H

  xác định số hữu tỉ a,b sao cho

  a,2x^3-x^2+ax+b chia hết cho x^2-1 b, X^4+x^3+ax^2+(a+b)x+2b+1 chia hết cho x^3+ax+b
 4. H

  xác định số hữu tỉ a,b sao cho

  a,2x^3-x^2+ax+b b,x^4+x^3+ax^2+(a+b)x+2b+1
 5. H

  Toán Phân tích đa thức thành nhân tử

  cảm ơn bạn nha! mình không giỏi đại số lắm :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
 6. H

  Toán Phân tích đa thức thành nhân tử

  a, 3x^3-7x^2+17x-5 b,3x^2+7x-76 c,x^3-8x^2+x+42 d,x^9+x^8+x^7-x^3+1 Đề bài là PTĐT thành nhân tử nhé , làm dược bài nào hay bài đó
 7. H

  Toán Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử

  ukm vậy trả lời thao kiểu -2x^5 đi
 8. H

  Toán Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử

  PTDT thanh nhan tu
 9. H

  Toán Toán 8 Phân tích đa thức thành nhân tử

  x^8+2x^5-2x^4+x^2-2x-100+10x(x^4+x)+(5x-1)^2
 10. H

  Hóa Xác định CTHH

  tính hóa trị của hợp chất là tính hóa trị của Fe và S trong hợp chất nhưng đoạn này mik tự làm đc thankyou
 11. H

  Hóa Xác định CTHH

  mình vẫn chưa học tới mol mới học tới hóa trị thôi, mọ người đừng dùng cách mol nhé
 12. H

  Hóa Xác định CTHH

  lập CTHH của hợp chất theo thành phần khối lượng các nguyên tố trong hợp chất của một loại sắt sunfua có 63,6% sắt và 36,4% lưu huỳnh và tính hóa trị của hợp chất
 13. H

  Toán [Lớp 8] Bài tập

  nốt bài này: 27x^3-27x^2+18x-4 cũng là pt đa thức thành nhân tử
 14. H

  Toán [Lớp 8] Bài tập

  PT đa thức thành nhân tử
 15. H

  Toán [Lớp 8] Bài tập

  x^3 - 6x^2 -x +30 :))
Top Bottom