Kết quả tìm kiếm

 1. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Giới từ

  Điền giới từ vào chỗ trống: - I paid $500 ... this coat - I borrowed some money ... my mom - The boys are noisy ... the program - Wait for me. Please do not go ... me - It is not the answer ... my question - She spent lots of money... clothes - The children often write ... fountain pens
 2. Phạm Thu Trang

  Toán Tính chia hết với đa thức

  Giúp em với: 1.Tìm x để ( 2x^4 - 3x³ + 4x² +1 ) : ( x² -1 ) dư = 0 2. Tìm x để 10x² - 7x - 5 chia hết cho 2x -3 3. CMR: ( 2x² -4x +8 ) chia hết cho x -2
 3. Phạm Thu Trang

  đại 8

  4 ( x² + 15x + 50 ) (x² + 18x + 72 ) - 3 x² Có ai giúp mình với !!!!!!!
 4. Phạm Thu Trang

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  4 ( x² + 15x + 50 ) (x² + 18x + 72 ) - 3 x² Có ai giúp mình với !!!!!!! :rolleyes:
 5. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Writing Portfolio

  Nó giúp cta gắn kết với nhau hơn, vd như tập thể dục cùng nhau .... ( dịch sang t/a thế nào ạ???
 6. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Writing Portfolio

  ( Chứng minh rằng ) Doing physical exercises is best leisure activity for teenagers
 7. Phạm Thu Trang

  Toán Hình Lớp 8 HK1

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 8. Phạm Thu Trang

  Bài tập về hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 9. Phạm Thu Trang

  Văn Tóm tắt tiểu sử Nam Cao & Ngô Tất Tố

  Văn phong của NGÔ TẤT TỐ là gì vậy???
 10. Phạm Thu Trang

  Văn Tóm tắt tiểu sử Nam Cao & Ngô Tất Tố

  Hộ em cái TÓM TẮT TIỂU SỬ NAM CAO & NGÔ TẤT TỐ với ạ!!! @hanh2002123 : Chào bạn ,bạn không nên đăng câu hỏi của mình vào câu hỏi của người khác ( không cùng chủ đề ) bạn nhé! Mình đã di chuyển ( tách) câu hỏi của bạn làm câu hỏi mới. Lần sau bạn chú ý tránh mắc lỗi. Thân!
 11. Phạm Thu Trang

  chứng minh

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điềukiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 12. Phạm Thu Trang

  Hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điềukiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 13. Phạm Thu Trang

  Toán Hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º ...
 14. Phạm Thu Trang

  Văn [ Văn 8 ] ''Cô bé bán diêm''

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tácphẩm cùng tên
 15. Phạm Thu Trang

  [ngữ văn 8] văn học nước ngoài

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tácphẩm cùng tên
 16. Phạm Thu Trang

  Văn Cô bé bán diêm

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên
 17. Phạm Thu Trang

  Văn bản Cô bé bán diêm

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên
 18. Phạm Thu Trang

  Văn viết bài văn ngắn

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên
 19. Phạm Thu Trang

  Hóa Bài tập xác định công thức hoá học

  Nhưng mà công thức hóa học của Lưu huỳnh cơ
 20. Phạm Thu Trang

  Hóa Bài tập xác định công thức hoá học

  Công thức hhọc, em nhầm ạ
Top Bottom