Kết quả tìm kiếm

  1. Phương Xuân

    giải giải giải bài hơi bí

    12 năm rồi mà anh trả lời chi v
  2. Phương Xuân

    Toán 11 tìm khoảng cách

    dạ các anh chị, các bạn hỗ trợ em câu này với ạ: Cho hình chóp SABC, SA vuông góc với (ABC), ABC là tam giâc vuông tại B, AB=2a, BC=a căn 3, SA=a. M là trung điểm của AB. Khoảng cách từ A đến SMC là. em cảm ơn ạ
Top Bottom