Kết quả tìm kiếm

 1. nguyendinhlemanh
  [ATTACH] Mong mn giải giúp mình bài này ạ
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 28 Tháng mười 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Toán
 2. nguyendinhlemanh
 3. nguyendinhlemanh
 4. nguyendinhlemanh
 5. nguyendinhlemanh
 6. nguyendinhlemanh
 7. nguyendinhlemanh
 8. nguyendinhlemanh
 9. nguyendinhlemanh
  (\frac{7+3\sqrt{5}}{2})^{x} + 7(\frac{7-3\sqrt{5}}{2})^{x} = 8
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 2 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. nguyendinhlemanh
 11. nguyendinhlemanh
 12. nguyendinhlemanh
  2x^{2}+y^{2}+2xy - 2x + 2y + 5 = 0
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 12 Tháng hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. nguyendinhlemanh
 14. nguyendinhlemanh
 15. nguyendinhlemanh
  Chủ đề

  Toán Toán 8

  Cho đa thức f(x) chia x + 1 dư 4 , chia x^{2} + 1 dư 2x + 3 , Tìm phần dư khi f(x) chia cho (x^{2}+1)(x+1)
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 3 Tháng mười hai 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 16. nguyendinhlemanh
  Chủ đề

  Tìm phần dư

  Cho đa thức f(x) chia x + 1 dư 4 , chia x^{2} + 1 dư 2x + 3 .Tìm phần dư khi f(x) chia cho (x+1)(x^{2}+1)
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 30 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. nguyendinhlemanh
  Chủ đề

  Toán 8

  Xác đinh a và b sao cho :x^{4} + ax^{2} + b {chia het cho} x^{2}-x + 1
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 26 Tháng mười một 2017, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. nguyendinhlemanh
  P = \frac{x^{2}}{y^{2}} + \frac{y^{2}}{x^{2}} - 3(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}) + 5
  Chủ đề bởi: nguyendinhlemanh, 9 Tháng mười một 2017, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. nguyendinhlemanh
 20. nguyendinhlemanh
-->