Kết quả tìm kiếm

 1. Bùi Văn Mạnh
  Chủ đề

  Toán 9 Hàm số

  x^2+(1-y)x+4-y=0. Tìm cặp số (x;y) dương thỏa mãn phương trình sao cho y min
  Chủ đề bởi: Bùi Văn Mạnh, 15 Tháng năm 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số y = ax^2
 2. Bùi Văn Mạnh
 3. Bùi Văn Mạnh
 4. Bùi Văn Mạnh
 5. Bùi Văn Mạnh
 6. Bùi Văn Mạnh
 7. Bùi Văn Mạnh
 8. Bùi Văn Mạnh
 9. Bùi Văn Mạnh
 10. Bùi Văn Mạnh
 11. Bùi Văn Mạnh
 12. Bùi Văn Mạnh
 13. Bùi Văn Mạnh
 14. Bùi Văn Mạnh
  Chủ đề

  Toán badapon

  Viết phương trình parabol (P) đi qua điểm M( căn 3; 3) và có đỉnh O
  Chủ đề bởi: Bùi Văn Mạnh, 22 Tháng hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số y = ax^2
 15. Bùi Văn Mạnh
 16. Bùi Văn Mạnh
 17. Bùi Văn Mạnh
 18. Bùi Văn Mạnh
 19. Bùi Văn Mạnh
 20. Bùi Văn Mạnh
  Chủ đề

  Toán Toán 9

  x,y>0 A=x/(căn y) + y/(căn x) - căn x - căn y tìm A min Giúp với ạ, cần gấp lắm ạ
  Chủ đề bởi: Bùi Văn Mạnh, 17 Tháng mười hai 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
-->