Kết quả tìm kiếm

 1. chilephuc
  Gải giùm bài 40 nha mọi người [ATTACH]
  Chủ đề bởi: chilephuc, 17 Tháng tám 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 2. chilephuc
  Chủ đề

  Toán 9 đề chung

  Làm giùm câu cuối nha ae [IMG]
  Chủ đề bởi: chilephuc, 2 Tháng sáu 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 3. chilephuc
  [IMG] giúp vs nha
  Chủ đề bởi: chilephuc, 23 Tháng năm 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 4. chilephuc
 5. chilephuc
  [ATTACH] Giải giùm bài 47, 48, 49 nha
  Chủ đề bởi: chilephuc, 22 Tháng ba 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. chilephuc
  Giải giùm câu này nha x^2+\sqrt[3]{x^4-x^2}=2x+1
  Chủ đề bởi: chilephuc, 26 Tháng hai 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 7. chilephuc
 8. chilephuc
 9. chilephuc
  tìm nghiệm nguyên của phương trình: 5x-2007y=1 :rongcon12
  Chủ đề bởi: chilephuc, 11 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 10. chilephuc
  Chủ đề

  Toán 9 giải pt

  \left ( \sqrt{x+5}-\sqrt{x+2} \right )\left ( 1+\sqrt{x^{2}+7x+10} \right )=3
  Chủ đề bởi: chilephuc, 9 Tháng hai 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 11. chilephuc
 12. chilephuc
 13. chilephuc
 14. chilephuc
 15. chilephuc
 16. chilephuc
  cho: (x+\sqrt{x^{2}+3})(y+\sqrt{y^{2}+3})=3 tìm GTBT T=x+y
  Chủ đề bởi: chilephuc, 23 Tháng mười một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 17. chilephuc
  Chủ đề

  Toán 9 So sánh

  So sánh 4-\sqrt{17} và 5-\sqrt{26}
  Chủ đề bởi: chilephuc, 25 Tháng mười 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 18. chilephuc
 19. chilephuc
  Chủ đề

  Toán 9 BĐT

  Cho 2 số thực dương x,y thỏa mãn xy=1. Tìm GTNN của : M=x^{2}+y^{2}+\frac{3}{x+y+1}
  Chủ đề bởi: chilephuc, 2 Tháng mười 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 20. chilephuc
  Chủ đề

  Toán 9 PTNN

  Với mọi x,y thuộc R tìm x,y : 1) \sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{1980} 2) 5\sqrt{x}+3\sqrt{y}=\sqrt{722}...
  Chủ đề bởi: chilephuc, 25 Tháng chín 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
-->