Kết quả tìm kiếm

 1. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 10 bđt

  cho a+b+c=1. Tìm min \frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}}+\frac{4}{ab+bc+ca}
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 20 Tháng một 2021 lúc 20:05, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 2. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 10 Lãi suất

  [ATTACH]giúp mình với mình cảm ơn nhá
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 10 Tháng một 2021, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 3. Thu Anh 14305
 4. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 10 min,max

  S=(2x^{2}-y)(2y^{2}-x) tìm min, max của S biết x,y>=0 và x+y=2
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 9 Tháng một 2021, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 5. Thu Anh 14305
 6. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 10 Vecto

  [ATTACH]mọi ng giúp mình bài 3b với thanks
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 29 Tháng mười 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Vectơ
 7. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 10 GTLN GTNN

  [ATTACH] mọi ng giúp mình câu 45 với
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 18 Tháng mười 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 8. Thu Anh 14305
 9. Thu Anh 14305
 10. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Bđt

  [ATTACH]giúp mình bài 47 với 49 vs
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 15 Tháng bảy 2020, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 11. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Bđt

  [ATTACH] giúp mình bài 32b vs cảm ơn nha
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 5 Tháng bảy 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 12. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Bđt

  [ATTACH]giúp mình bài 36 các bạn ơi
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 5 Tháng bảy 2020, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 13. Thu Anh 14305
 14. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Tam giác

  [ATTACH]giúp mình bài 4c với nhé
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 3 Tháng bảy 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Góc với đường tròn
 15. Thu Anh 14305
  [ATTACH] các bạn giúp mình câu c hình với
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 2 Tháng bảy 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Góc với đường tròn
 16. Thu Anh 14305
 17. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Bđt

  [ATTACH]các bạn ơi giúp mình 55b và 56b với mình cảm ơn
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 29 Tháng sáu 2020, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 18. Thu Anh 14305
  Bạn ơi nhưng cm bổ đề ntn
  Đăng bởi: Thu Anh 14305, 27 Tháng sáu 2020 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 19. Thu Anh 14305
 20. Thu Anh 14305
  Chủ đề

  Toán 9 Đồ thị

  [ATTACH] các bạn giải giúp mình bài 2.1 với mình giải mà số to quá
  Chủ đề bởi: Thu Anh 14305, 27 Tháng sáu 2020, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
-->