Kết quả tìm kiếm

  1. teikevolneyu_forever
    Chủ đề

    Toán Chứng minh

    cho a,b,c dương và a+b+c=1. chứng minh (a+1/a)^2 + (b+1/b)^2 + (c+1/c)^2 < 33 help~~
    Chủ đề bởi: teikevolneyu_forever, 6 Tháng năm 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
  2. teikevolneyu_forever
-->